My lewe is ’n klaaglied

 

Klaagliedere 3: 18-33

 

Het worsteling met probleme jou gedagtes al in ’n doodloopstraat laat beland? Dit gebeur met alle gelowiges. Die boek Klaagliedere treur oor die verwoesting van Jerusalem en die gepaardgaande dood en ellende. Daar was ongekende lyding: hongersnood, spot, vernedering en wanhoop. Daar is geen uitkomkans nie! Die skokkende gevolgtrekking is dat God Israel se eintlike vyand geword het. Die oorlog en ballingskap was God se straf vir Israel se sonde.

Klaagliedere 3 is die klaaglied van ’n enkeling. In die Ou Vertaling (1933) word die Here se Naam aanvanklik verswyg: Iemand het my van my uitsig beroof, teen my gedraai, my die donker ingejaag, my ’n pad sonder lig laat loop, Iemand wat my gedurig wegstoot, my liggaamlik en geestelik knak, my toegebou het met ’n muur van gif en ontbering rondom my. Al roep ek en al smeek ek om hulp, Hy weier om my gebed te verhoor.

Vers 17 bring ’n wending: Die klaer praat nie meer oor hierdie Iemand nie maar met Hom en noem Hom in vers 18 die Here. Sy gesindheid verander, wanhoop verander in hoop: Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Hy is dankbaar dat hulle nog lewe. God is nog altyd dieselfde; sy liefde en ontferming is elke môre nuut.

Wanneer worsteling met probleme jou gedagtes in ’n doodloopstraat bring en jy voel asof God self jou teenstander geword het, wees geduldig. Moenie jou emosie glo nie, want God se liefde verander nie. Dit bly konstant. Dit is tog die wesenlike van die evangelie. Swaarkry en probleme is nie God se straf vir ons sonde nie. Christus het tog reeds afgereken met ons sondeskuld. Vertrou op God sodat jou probleme jou nie van God kan vervreem nie. In jou soeke na oplossings, laat God se liefde jou lei om besluite te neem wat in ooreenstemming daarmee is. Mag jy, ten spyte van probleme, ervaar dat sy liefde en ontferming elke môre nuut is.

Psalm 146: 3

Dr Estelle Dannhauser

Springs/Zesfontein