Rus!

 

Matteus 11: 25-30

 

’n Prestasiegedrewe wêreld behoort aan die mooiste, slimste, beste, rykste, vinnigste, mees talentvolle en suksesvolste kandidate. Die sukkelende gemiddeldes kry die koue skouer van die lewe. As die wêreld se standaarde so veeleisend is, sal God s’n soortgelyk wees?

Jesus bied ’n alternatief vir die nakoming van al die wettiese voorskrifte wat die Joodse godsdiensleiers van gelowiges vereis het. Dit het soos ’n swaar juk op hulle gedruk. Hiervan het Jesus radikaal verskil. Jesus, die verpersoonliking van Goddelike Wysheid, prys die ironie in die reddingsplan van sy Vader, Here van hemel en aarde: dat die geheimenis daarvan toeganklik is vir eenvoudige mense wat soos kinders geword het voor God, maar verborge is vir die slimmes en geleerdes. Jesus prys sy Vader vir hierdie ironie in die groot geheimenis van sy raadsplan.

Dan die heerlike uitnodiging van Jesus soos ’n oase in die woestyn: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Vir die een wat toetree tot diens aan Jesus is daar geen ekstra laste nie, geen onredelike eise nie. ’n Nuwe trekdier leer van die ander hoe om onder die skof te trek.

Jesus nooi nuwelinge in sy diens om sy sagte, ligte las op te neem en van Hom te leer. Die implikasie is dus dat Hy langs jou, saam met jou sal trek indien jy sy uitnodiging aanvaar. Hy is sagmoedig en nederig van hart. Kom dan, moeë pelgrim, uitgeput van jou voortdurende pogings tot prestasie. Kom, vind rus by Jesus, sagmoedige, nederige Seun van die Vader.

Psalm 131

Dr Estelle Dannhauser

Springs/Zesfontein