Seën vir die sagmoediges

 

Matteus 5: 5

 

Volgens Jesus is ware geluk nie waar mense dit gewoonlik soek nie. Wie noem Jesus die gelukkiges? Die armes van gees, die treurendes, dié wat vervolg word. Beslis nie mense se resep vir geluk nie.

Sagmoediges is gelukkig, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Hoe lyk ’n sagmoedige mens dan? Is hy of sy nie eintlik ’n swakkeling nie? Nee, want sagmoedigheid begin by ’n vertrouensverhouding met God, by die wete dat God in beheer is van die verloop van jou lewe. Omdat jy na aan God leef, lyk die wêreld anders. Jy kyk met begrip en empatie, jy het nie nodig om te wedywer, te vergeld of na te jaag nie. Jy ervaar vrede, waardeur respek vir God, mens en jouself ’n vanselfsprekendheid word en jy met deernis en selfprysgawe met ander omgaan. Dit is ’n uitvloeisel van ons afhanklikheid van God.

En ’n nuwe aarde sal ’n heerlike geskenk wees! Ek is siek en sat vir die wêreld soos dit tans is. Maar hierdie nuwe aarde is die verwagte volmaakte deurbreek van die koninkryk van God. Tog het Jesus reeds die heerskappy van God kom vestig. Wie afhanklik van en diensbaar aan God leef, is werklik gelukkig. Daarin lê ons tevredenheid. Waar mense volgens God se liefdeswil leef, probeer hulle optree met deernis en geregtigheid. So word God se liefdesheerskappy sigbaar in ons huwelike, gesinne en gemeentes en word dit veilige ruimtes in ’n wêreld vol selfsug en selfgelding.

Christus, die Leeu uit die stam van Juda, wat die oorwinning behaal het, die Lam wat geslag is en aan wie die lof en eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid behoort, van Hom is ons volgelinge. Hoe geseënd is ons! Hy is ons hoop en ons vrede.

Gebed

Here, gee my asseblief die gawe van sagmoedigheid, sodat ek geseënd mag wees en ’n bevoorregte ontvanger van die nuwe aarde.

Gesang 601

Dr Estelle Dannhauser

Springs/Zesfontein