Hoeveel het dit ons Middelaar gekos?

 

Numeri 11: 4-23

 

Nog ’n rebellie! Israel is honger vir Egipte se vleis, groente en vrugte. Hulle wurg aan die manna wat aanvanklik soos heuningkoek gesmaak het. God reageer met woede, Moses met moedeloosheid.

Moses praat met God daaroor en wys hoe neerdrukkend, uitputtend en soms gewoon onmoontlik die rol van middelaar tussen mens en God is. Hy sien nie meer kans om die hele volk alleen te dra nie, hy wil eerder sterf en hy blameer God: Waarom behandel U my so sleg, waarom is U my nie goedgesind nie?

Die Here antwoord met oorvloed. Party eet so gulsig dat hulle daarvan sterf, daarom heet die plek Kibrot-Taäwa; dit beteken "grafte van gulsigheid".

En Moses? God stel sewentig helpers aan, toegerus met sy Gees. Daarna hanteer Moses Mirjam en Aäron se opstand teen sy leierskap met wysheid en moed, sodat ons lees: Moses was ’n uiters sagmoedige man, meer as enigiemand anders op die aarde (Num 12: 3). En dan sê God vir hulle: ...met my dienaar Moses is dit anders, Hy is die betroubaarste in my diens. Met hóm praat Ek direk en persoonlik (Num 12: 7-8). Moses sien selfs die gestalte van die Here.

Jesus tree op as Middelaar tussen ons en God: In ons plek verduur Hy God se straf. Nooit kla Hy daaroor nie. Sy Getsemane-gebed wys hoe moeilik dit vir Hom moes wees. Ook sy uitroep van Godverlatenheid op Golgota. Hoe oneindig dankbaar moet ons nie wees teenoor ons sagmoedige Middelaar nie!

Gebed

Liefdevolle Vader, ons kan die omvang van u liefde vir ons nie begryp nie. Daarom bly ons verwonderd oor die lyding van Jesus, die Middelaar wat U vir ons voorsien het. Aanvaar tog, Heer, ons gebrekkige danksegging. Amen.

Gesang 493

Dr Estelle Dannhauser

Springs/Zesfontein