Ek glo in God

 

Jeremia 10: 1-16

 

Aangesien geloof kennis en vertroue is, kan ek ook met vrymoedigheid bely ek glo in God. Die geloof verbind my aan God. Dit is belangrik om daarop te let dat ons in God glo en nie aan God glo nie. Dit gaan nie hier daaroor om die bestaan van God te probeer regverdig of om dit te probeer bewys nie. Daar is nogal meermale probeer om die bestaan van God te bewys of selfs om dit in twyfel te trek. Daar was selfs al mense wat uitsprake soos God is dood gemaak het. Ander het gesê die tyd van God is verby, dit is nou die tyd van die mense. Hul argument is: As gevolg van die ontwikkeling van die wetenskap en die tegnologie het God se veld so gekrimp dat Hy oorbodig geword het. Vandag weet die mense alles en daarom is God oorbodig.

Dat dit ’n dwase onderneming of uitspraak is, is nie te betwyfel nie. Alleen ’n dwaas sê in sy hart daar is geen God nie (Ps 14: 1). God is nie dood nie, ons kan Hom nie wegdink of wegredeneer nie. Hy is die lewende God wat my heil bewerk. Verder is Hy ook anders as die afgode wat deur mense uitgedink en gemaak is. Hulle is stom, hulle is van hout, van silwer en goud, en hulle kan nie handel of verlos nie. Daarom is daar in die Bybel ’n waarskuwing teen afgode.

Daar is aan die ander kant in die Bybel ’n oproep om God te dien en Hom lief te hê met hart en siel en kragte (Matt 22: 34-40). God maak aanspraak op ons diens, want Hy het Homself aan ons bekend gemaak; Hy is die enigste God (Deut 6: 4) en daar is niemand soos Hy nie. God is ook die drie-enige God. Hy is die Vader, Seun en Heilige Gees. Die woorde drie-eenheid en triniteit kom nie in die Bybel voor nie. Nou kan ’n mens natuurlik redeneer dat ons begrippe soos hierdie moet vermy. Calvyn het eenkeer hieroor gesê dat hy graag sou wou bly by die eenvoudige Bybelse spreekwyse. Ongelukkig dwing dwaalleraars ’n mens egter om uitdrukkings te gebruik wat nie in die Bybel voorkom nie, om die saak waaroor dit gaan duidelik te maak.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus