God is Vader

 

Romeine 8: 1-16

 

Die twaalf artikels sê nie dat alle mense kinders van God is nie. Ons is nie kinders van God omdat ons mense is nie. Indien dit so sou wees, sou die koms van Jesus Christus na die aarde en sy verlossingswerk oorbodig wees. Dan sou ons geloof ook onnodig wees.

Die twaalf artikels praat anders oor God. Hier is nie ’n vaderskap van alle mense ter sprake nie. Hier word van God die Vader gepraat omdat daar ook van God die Seun en God die Heilige Gees gepraat word. God is Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die drieslag van die Christelike denke oor God. En omdat God so is, het ons Hom ook so leer ken, want Hy het Homself so geopenbaar. God openbaar Hom nie anders as wat Hy in Homself is nie.

As ons goed luister, sal ons hoor die Bybel sê dat God eerstens die Vader van Jesus Christus is. So sê Hy byvoorbeeld: Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar (Matt 11: 27, 1933-vertaling). Jesus Christus is die enigste Seun van die Vader, want God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (Joh 3: 16, 1983-vertaling).

God is, ter wille van sy Seun Christus, my Vader. Ons kan God ons Vader noem omdat sy Seun ons Verlosser is. Die Bybel gaan egter nog verder en sê ook dat ons nie uit onsself weet dat ons kinders van God is nie. God wat hierdie liefde aan ons bewys het, verduidelik dit ook aan ons: Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is (Rom 8: 14-16, 1933-vertaling).

Die Heilige Gees maak van my ’n gelowige. Hy maak van my ’n Christen. En omdat ek ’n gelowige is, iemand wat aan Christus behoort, kan ek God my Vader noem. En die God wat my Vader is, dra my deur sy liefde en versorg my.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus