Beloftes deur die geloof verkry

 

Romeine 4

 

Die boodskap wat Paulus aan die Romeine bring, kan saamgevat word in die woorde: Dié wat glo, sal die ewige lewe hê. Dit is ’n eggo van woorde wat Jesus ’n paar maal uitgespreek het. Paulus stel dit in kontras met die algemene geloof van die Jode van daardie tyd dat die ware lewe verkry word deur die wet van God na te kom, en dan soos dit deur die godsdiensleiers uitgelê en uitgebrei is. Deur Christus het daar ’n nuwe bedeling aangebreek waar redding weer in die regte perspektief gestel word. Ons kan dit tipeer met die uitdrukking wat Paulus ’n hele paar maal gebruik, met die woorde: Maar nou...

Die vryspraak deur geloof is egter geen nuwe saak nie. In hierdie gedeelte van sy brief praat Paulus van die stamvader Abraham. Hý is nie gered omdat hy gehoorsaam sy vaderland verlaat het en in baie dinge gehoorsaam was aan God nie, maar omdat hy in God geglo het! Daarom kan Paulus sê: Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof (Rom 4: 5). Dit was nie maklik vir Abraham om die beloftes van God te glo en om in die geloof daaraan vas te hou nie. Die pad van sy geloof het oor moeilike, beproewende, en vir hom onbekende paaie geloop. Tog het hy volhard tot die einde toe. Sy geloof het nie verswak nie.

Maar nou, vir die geestelike nakomelinge van Abraham is die geloofspad ook nie minder moeilik nie. Die realiteit van beproewinge, uitdagings en swaarkry is nog volop. Maar vir die een wat in geloof aan die Here en Verlosser Jesus Christus vashou, is daar steeds die uitsig op die voleinding van alles tot eer van die Here. God is almagtig om te doen wat Hy beloof. Ons word telkens daaraan herinner deur ons doop en die heilige Nagmaal wat ons verseker van die afgehandelde verlossingswerk van Christus, ook vir my.

Dank God vir die gawe van verlossing en van geloof wat Hy uit genade aan ons gee, en aanbid, dien en eer Hom in dankbaarheid.

Ds Wilhelm Steyn

Emeritus