Begenadigdes

 

Romeine 9: 1-29

 

Paulus verduidelik sy verstaan van Israel en die Christengelowiges se posisie voor en na Christus se koms. Hiervoor gebruik hy beeldspraak (metafore) soos roep (en antwoord), uitkies, volk van God, aanneming tot kinders van God en vryspraak.

Met die metafoor van aanneming tot kinders (9: 13) sê Paulus: God het Israel daargestel. Hulle behoort aan God (9: 4). Dit was volledig God se besluit en handeling. Israel het geen bydrae gelewer nie. Met die metafoor van verkiesing verduidelik Paulus dat God Israel Syne gemaak het sonder dat hulle iets gedoen het om dit te verdien. Hulle is uitermate bevoorreg! En dan kom die groot maar: Ten spyte van Israel se bevoorregte posisie het hulle verkies (!) om deur wetsonderhouding God se vryspraak te verkry, eerder as om die vryspraak deur Christus gelowig te aanvaar. Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie (10: 3), daarom bly Christus vir hulle ’n struikelblok (9: 33)!

Die metafoor van vryspraak herinner aan ’n regter wat beskuldigdes onskuldig bevind. Die evangelie is dat die groot Regter skuldiges onskuldig verklaar omdat Iemand anders hul skuld op Hom geneem het. Wie hierdie vreemde genade aanvaar, kom in die regte verhouding met God. Daar is nie meer sprake van oordeel en ’n staat van beskuldiging nie. Hiervan sê Paulus wou Israel, die bevoorregte volk van God, niks weet nie. Hoe tragies is dit nie!

Die heidene (nie-Israeliete), die nie-bevoorregtes, het nie deur wetsonder-houding in die regte verhouding met God probeer leef nie. Ironies is dit juis húlle wat die vryspraak deur geloof in Christus gevind het (9: 30). Hulle antwoord positief op God se roep. Onder hierdie gelukkige mense bevind jy jou ook! Hoe onbegryplik wonderlik is God se genade om mense wat Christus se versoening gelowig aanvaar, vry te spreek. Verwonder jou hieroor, wees oneindig dankbaar en leef as versoende mens gehoorsaam aan God se liefde. Blý positief antwoord op God se liefdesroep na jou en laat so God se liefdesroep ander deur jou optrede bereik.

Ds Wilhelm Steyn

Emeritus