Genoeg om ’n verskil te maak

 

Jakobus 2: 14-17

 

Jakobus kom vandag na ons met die vraag: Wat is die verband tussen jou geloof en jou lewenswyse? Die voorbeeld wat Jakobus hier gebruik, is aan die meeste van ons bekend.

Presies wat die skrywer se bedoeling was met Jakobus 2: 14-26 is moeilik om vas te stel, veral as ons dit vergelyk met Paulus se verstaan van die geloof. Tog gryp die eenvoud van die voorbeeld ons so sterk aan dat dit moeilik is om die waarheid daarvan te ontken.

Die voorbeeld mag ons dalk laat terugdink aan daardie dag toe ons in die nood was en werklik iemand se bystand nodig gehad het. Of waar ’n ander persoon se bietjie omgee ’n reuseverskil sou maak. Ons begin die aanspraak wat Jakobus se voorbeeld op ons lewe maak, aanvaar. Wanneer ons oor die teks nadink, kan ons insien hoe die uitlewing van ons geloof ’n verskil kan maak in ’n ander persoon se lewe.

U mag dalk wonder hoe u elke dag meer kan doen vir ander. Die teks wil ons aanmoedig om aktief by ander betrokke te raak. Dit mag dalk persone buite ons bekende groep wees. Ons geloof gaan dalk nog deur die jare baie groei, maar ons kan alreeds pragtige dinge wat die Here aan ons gegee het, deel met ander. As ons niks aan ons lewe gaan verander nie, gaan ons waarskynlik ook nie mense buite ons groep se lewe raak nie. Ons gaan maar net dieselfde gesigte sien: mense wat nie ons hulp nodig het nie, of mense wie se omstandighede ons nie werklik kan verander nie omdat ons nog steeds nie die middele daarvoor het nie. Ons roeping is groter as ons groep bekende gesigte – ons word gestuur na die wêreld.

Gebed

Skeppergod, ons raak so maklik vasgevang in ’n lewe waar ons elke dag dieselfde patroon volg. Wil U ons oë en ore so verhelder dat ons sal sien waar U ons wil gebruik in ’n wêreld vol nood. Amen.

Albert Faurie

Teologiestudent