Leef soos die Here verwag

 

Job 1: 5

 

In die teksgedeelte probeer Job alle moontlike sonde uit sy en sy kinders se lewe hou. Al was Job nie seker of sy kinders gesondig het nie, het hy nog steeds vir elkeen ’n offer gebring. In ons geloofslewe kan ons maklik soos Job begin maak, want ons hoor in die erediens breedvoerig hoe groot ons sonde is. In tye wanneer dit met ons sleg gaan, is ons geneig tot oordrewe sondevermyding. Ons mag dalk dink: Dit is nou die Here wat my straf vir die een of ander sonde waaraan ek nie gedink het nie. Met ywer begin ons dan ons lewe skoonmaak van alles wat ons dink dalk verkeerd mag wees.

Dit is inderdaad goed om van tyd tot tyd ernstig na ons lewe te kyk, maar ’n beheptheid met moontlike sondes mag ons fokus op die verkeerde plek plaas. Ons lewe is nie ’n toets van hoeveel versoekings ons kan vermy nie. Soos Job is ons optrede gemotiveer deurdat ons wil leef soos wat die Here van ons verwag. Ons moet egter ons fokus bly plaas op die goeie wat die Here in ons lewe openbaar. Die goeie wat ons nou doen uit dankbaarheid vir wat die Here vir ons gedoen het, sal ons help om die lewe te leef waarna ons eintlik streef.

’n Lewe van dankbaarheid vra steeds van ons geloof. Die koninkryk waaraan die Here ons laat deel kry, kan nie deur ons inspanning begryp word nie. Dit vra van ons om op God te vertrou, al kan ons nie sien hoe alles bymekaar kom nie. In 2 Korintiërs 4: 18 beskryf Paulus die gelowige se lewensgerigtheid: Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Gebed

Heilige Gees, ons besef vandag hoeveel keer ons fokus op die sigbare dinge. Ons probeer alles uitredeneer. Ons vra dat U ons gedagtes sal rig op dit waarop dit werklik aankom. Amen.

Albert Faurie

Teologiestudent