’n Lewe wat getuig van hoop

 

Klaagliedere 3: 21-26

 

In die boek Klaagliedere vind ons mense op hul laaste. Dit is die een boek in die Bybel waar dit lyk of die lig net nie wil deurbreek nie. Die mense hoop, maar uit hul beskrywing kan ons sien dat hulle nie weet of die Here in hul leeftyd gaan ingryp nie. Tog is dit merkwaardig dat hulle nie ophou om te hoop nie. Hulle het alles verloor wat vir hulle kosbaar was, maar die lyding kan nie hul lewe oorneem nie. Die Here is hul lewe (vers 24).

In die middel van die klaaglied vind ons die spanning tussen alles wat verkeerd geloop het en die hoop wat die gelowige het te midde van sy slegte situasie. Klaagliedere is fyn beplan sodat dié teksgedeelte in die middel sal staan van die sewe dele in die boek. Dié gedeelte is die kern van die boodskap wat die skrywer wil oordra. Selfs te midde van al die krisisse moet Israel nog steeds bly hoop op die Here se uitkoms.

Die hoop maak ’n reuseverskil in ons verstaan van die gedeelte. Hulle kla nie meer omdat hulle swartgallig is nie, maar juis omdat hulle hoop die Here sal hul lot verander. Hulle kla, want hulle glo dat dit wat verkeerd is, reggestel kan word. Die slegte situasie gaan nie hul lewe vandag en môre beheer nie, want elke dag ondervind hulle die Here se ontferming.

In ons lewe is daar baie dinge wat ons lewensmiddele opeis. Miskien is u vandag in die situasie waar u alles in die stryd werp om ’n doelwit te bereik. Die Here is die hoop wat die volk vir hulle toe-eien. Ons uitdagings vandag moet hanteer word, maar dit kan nie ons lewe opeis nie. Ons bly soek na hoe ons die lewe wat die Here vir ons gee, weer aan die Here kan wy. Maak nie saak wat die situasie is waarin ons vandag leef nie – dit is vir ons moontlik om die dag te vul met die wonderlike dinge waaraan die Here ons laat deel kry.

Gebed

Here, ons hoop is op U gerig. Help ons vandag om ons lewe te waardeer en die beste gebruik te maak van elke situasie. Amen.

Albert Faurie

Teologiestudent