Vertrou op God se verbondsdruppels

 

Genesis 9: 8-17

 

Die reënboog is sekerlik een van die mooiste natuurverskynsels. Na ’n storm reën of net na wolf en jakkals se vrou se troue, is die reënboog altyd in die lug. Van kleins af leer ons in die klas die wetenskaplike verklaring van die wonder van ’n reënboog. Ons verstaan dan wat ’n reënboog is en hoe dit gevorm word. Tog staar ons telkemale na die reënboog en droom oor die pot goud aan die ander punt, en wonder of seuntjies regtig dogtertjies sal word as hulle onderdeur die reënboog hardloop!

Die vertelling oor Noag en die reënboog het ’n besondere boodskap. Dit vertel van God se vreemde genade wat vir die onbetroubare mensdom ’n nuwe begin maak, deur sy oordeel heen. Die reënboog word in die vertelling die simbool van hierdie vreemde genade van God. Dit word teken van God se genade wat groter as sy oordeel is. Dit word so ’n teken van hoop!

Net so vertel die Nuwe Testament van God se vreemde genade wat vir die mensdom ’n nuwe begin maak, juis deur sy oordeel heen. Hiervan spreek die Christusgebeure en die sakramente simboliseer dit. Doop en Nagmaal word tekens van hoop, van God se liefdevolle teenwoordigheid in ons lewens. Hierdie hoop geld vir alle omstandighede: vir wanneer dit goed gaan én vir tye wanneer dit voel asof ons op die diepsee dobber en geen uitkoms sien nie.

Laat die reënboog jou telkens herinner aan God se vreemde genade wat ook vir jou ’n nuwe begin bied, elke dag en in elke omstandigheid. Omhels telkens hierdie nuwe begin en gryp hoopvol die toekoms aan wat God jou bied.

Ds Joleen Joubert

Wapadrant