Volg ons Herder

 

1 Petrus 2: 11-25

 

Die eerste Petrusbrief is geskryf aan mense wat in hul eie omstandighede vreemdelinge en bywoners geword het, omdat hulle gelowiges geword het. Hul "andersheid" het hulle vreemdelinge gemaak vir die mense rondom hulle. Hul geloof het hulle vervreem van die mense om hulle. Hulle is met agterdog behandel en verstoot.

Hierdie beeld van vreemdelinge en bywoners word gebruik om die gelowiges se situasie in die teenswoordige wêreld te verduidelik. Gelowiges word opgeroep om nie aan hul sinlike begeertes toe te gee nie. Stel u voor een seun gee ’n ander ’n opstopper. Wat is die reaksie van die tweede seun? Hy bestorm die ander een en slaan hom dubbel so hard terug. Dit lyk na kinderspeletjies, maar dis deel van ons natuurlike geaardheid. Ons vergeld met rente.

Nie net ander mense nie, maar ook instellings soos ’n owerheid kan mense verontreg. Ons lees daarvan in vers 14. Maar dan die dringende oproep dat gelowiges, al word hulle hoe stief behandel, deur goed te doen ’n einde sal maak aan al die onreg wat uit onkunde spruit. Wanneer iemand jou soos ’n bywoner behandel of die owerheid dit toelaat, mag jy as gelowige nie die reg in eie hande neem nie. Kwaad kan nie met kwaad bestry word nie.

Gelowiges bly die regte ding doen. Wanneer jy benadeel word, wil jy vergeld. Maar hoe vergeld mense hul owerhede? Ons kan tog nie almal begin om verkeersligte te verontagsaam of op te hou belasting betaal nie. Groter ellende sal dan op ons wag. Vrees God. Eer die keiser.

Ware nederigheid leer ons ken in Jesus se lewe. Hy onderwerp Hom volledig daaraan dat Hy die Offerlam vir ons sonde moet wees. Daarbenewens bewys Hy sy volmaakte nederigheid as Hy aan die kruis bid dat hulle wat Hom spot en kruisig, vergifnis sal ontvang. Dit terwyl Hy self almagtige God is. Skape volg hul herder wat voor loop. Wanneer jy in Jesus se voetspore volg, is jy naby jou Herder en Bewaker. Buite daardie voetspore sal jy self maar jou eie herder en bewaker moet wees. Jy kan kies.

Ds Buddie Dupper

Piet Retief/Pongola/Amsterdam