Wat sien die wêreld by ons?

 

2 Konings 20: 1-21

 

Na Hiskia se wonderbaarlike genesing, stuur die koning van Babel gesante om te verneem waaraan hy sy herstel toeskryf. Hiskia wil die vername afvaardiging beïndruk. Hy neem hulle op ’n besigtigingstoer en wys hulle alles, selfs sy voorraadskure en wapenopslagplekke. Hoe meer hy wys, hoe meer prys hulle hom. So beïndruk is die Babiloniërs dat hulle gaan rapporteer dit sal die moeite werd wees om Hiskia aan te val.

Die Babiloniërs wou verneem na Hiskia se genesing en hoe dit moontlik was. Hiskia laat die geleentheid verbygaan om te getuig van die wonderdaad van God. Sou Hiskia dit gedoen het, sou hulle aanbeveel het dat om Hiskia aan te val onmoontlik is want sy God is almagtig. Maar Hiskia wou al die eer hê. Wanneer Jesaja Hiskia vra wat hulle in sy huis gesien het, sê hy: Hulle het alles gesien wat in my paleis is. Alles behalwe wat hulle moes sien en hoor. Nie ’n woord oor God nie.

Wat sien ons kinders, ons bure, die wêreld in ons huise? Het ons ’n verleentheid met die eenvoud van ons Verlosser wat in ’n krip moes lê en aan ’n kruis moes hang? Is die evangelie te eenvoudig? Talle kere het ons met ons gesig na die muur gelê en huil soos Hiskia. Meermale het ons genade ontvang. Wanneer die doodsgevaar verby is, stel ons onsself weer op die voorgrond. Leef ons soos ons wil. Sien ons kinders en ander ons losbandigheid, ontrou, eersug en wat nog. Hoor hulle ons wêreldgesinde grappies en optrede ten koste van die eer van God. Eie eer en aansien in plaas van eer aan God.

Hiskia loop die risiko van ramp en teenspoed ter wille van sy kortstondige verering en aansien. Hy sê vir Jesaja: As daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is! Te maklik redeneer ons ook so. As daar tog maar net vrede en veiligheid in my tyd kan wees, maak my toewyding aan God nie veel saak nie. In die wêreld is ek ten minste gewild en word ek bewonder. En dit terwyl dit ons roeping is om God se eer te verkondig met ons gehoorsaamheid.

Ds Buddie Dupper

Piet Retief/Pongola/Amsterdam