Veilig in God se hand

 

Psalm 31: 15-16

 

Ons is bang om alleen of anders te wees. Liewer deel van ’n bedenklike groep as om nêrens te behoort nie. Groepsdruk kan maak dat jy deel van die dwelmkultuur word. Jou strewe na aanvaarding kan jou van God en geliefdes vervreem. Ons lees hoe Dawid so uitgeworpe gevoel het. Vers 14 stel dit dat sy vyande hom uit die samelewing wou verwyder. Hulle het hom vergeet soos iemand wat lankal dood is.

Mense kan wreed wees teenoor mekaar. Dalk is jy die slagoffer van ’n swartsmeerdery of onredelike beskuldigings of selfs ’n haatveldtog en teistering deur ’n boelie omdat jy nie soos die ander is nie of nie soos ander optree of selfs soos hulle lyk nie. Nou is jy ’n verstoteling. Dit maak seer.

Al luister ander nie na jou nie, weet dan die Here neem jou ernstig op. Hy het Hom klaar aan jou kant geskaar. Hy het ons juk op sy skouers geneem. Herinner jou aan Jesus se optrede as mens in die wêreld. Al was Hy die mees verstote mens, hoor ons nie ’n woord van haat, vergelding of vervloeking uit sy mond nie. Jesus is nie begaan oor die goedkeuring of aanvaarding van mense nie. Hy gaan voort met die plan van sy Vader met Hom. Hy moet die liefde van God in die wêreld kom openbaar. Hoewel Jesus kon vergeld, spreek Hy vry. Alleen die liefde stel ons ook daartoe in staat.

Moenie toelaat dat ongevraagde kritiek, beledigings of mislukkings en ander se venynige opinies jou van stryk bring nie. Dit vervul ’n mens met vrees en ongeluk. As jy vandag met die ervaring van Dawid kan identifiseer, sal dit wonderlike genade wees as jy ook kan uitroep: U is my God. My tye is in u hand. Dit stel ’n mens in staat om die slegte met die goeie te beveg – nie met die slegte nie! Daarom verander alles wanneer ons die volmaakte liefde van God ontdek. Want volmaakte liefde verdryf vrees… (1 Joh 4: 18).

Met liefde in die hart is jy nie meer bang om anders te wees in ’n vreemde wêreld nie. Daarom is daar ook geen vrees meer om herken te word as ’n gelowige wat God vreesloos dien nie.

Ds Buddie Dupper

Piet Retief/Pongola/Amsterdam