God is oral teenwoordig

 

1 Samuel 4: 1-11

 

Wanneer die Israeliete in ’n geveg teen die Filistyne die onderspit delf, hou hulle nabetragting. Hulle vra na die rede vir hul nederlaag en kom tot die gevolgtrekking dat as die ark, wat in Silo staan, by hulle was, hulle sekerlik sou oorwin het. Die ark moes dadelik gehaal word.

Hulle is in ekstase wanneer die ark arriveer. Die Filistyne raak paniekbevange oor die teenwoordigheid van die ark. Die Filistyne, wat bewus was van die wonderdade van Israel se God, sê: God het in die kamp gekom... Dis klaar met ons! Weer vind ’n geveg plaas, en die Filistyne verpletter Israel weer eens. Die Israeliete was niks beter daaraan toe as die Filistyne nie. Net soos hul vyand, het hulle geglo God is in die ark. Die Here bewys hulle verkeerd sodat hulle moet besef dat Hy altyd oral teenwoordig is. Hy was ook daar toe hulle die eerste keer verpletter is.

Ons is ook geneig om God uit te sluit. Wanneer jou Bybel nooit oopgemaak word sodat God deur sy Woord met jou kan praat nie, is Hy daarbinne toegesluit, glo ons. Ons laat toe dat die koster Hom Sondae na erediens in die kerk toesluit sodat ons kan leef soos ons wil. Soms vind ons dit nodig om God nader te roep. Veral in tye van nood wanneer Hy net die probleem moet kom oplos. Dan weer wanneer ons ’n tradisioneel godsdienstige ritueel wil uitvoer soos by ’n huwelik of doopseremonie. Daarna sluit ons Hom weer uit ons lewens uit. So word God gelyk gestel aan allerlei afgode. Hy speel later geen belangriker rol as die geluksgodin en bygelowe in ons lewens nie.

Wees verseker dat die almagtige, alomteenwoordige God nie bereid is om so deur mense behandel te word nie. Hy is nie en wil nie ’n noodgod wees nie. Hy wil nie net soms vir ons nuttig wees nie. Vandag kan dalk ’n dag vol uitdagings wees. As jy glo dat God net soos gister by jou is, sal jy weet waar jou uitkoms lê. Wees veral verseker dat Hy altyd by jou is, al het jy dalk in die verlede nie daarmee rekening gehou nie.

Ds Buddie Dupper

Piet Retief/Pongola/Amsterdam