Waar daar liefde is

 

1 Johannes 4: 7-21

 

Die woord liefde word dikwels gebruik. In die kerk praat ons van naasteliefde en God se liefde. Onder mense is daar liefde in persoonlike verhoudings, tussen ouers en kinders, tussen vriende en familie. Maar wat is liefde? Volgens die Deense filosoof Søren Kierkegaard behoort ’n mens nie te vra wat dit is nie, want daarmee steek jy net jou eie liefdeloosheid weg. ’n Mens vra nie oor liefde nie. Liefde is.

Wanneer Jesus sê dat sy volgelinge hul naaste moet liefhê, wil hulle weet: Wie is my naaste? Daarmee vra hulle: Wie moet ek liefhê en wie hoef ek nie lief te hê nie? Dit getuig van ’n verkeerde gesindheid. Wanneer is liefde eg en wanneer vals? Dit kan misbruik word om te manipuleer, te dwing, gevange te hou, te besit, om beheer uit te oefen, om die ander skuldig of minderwaardig te laat voel. Kierkegaard onderskei tussen die lenteliefde wat opbloei maar gou weer verdwyn, die afhanklike liefde waarmee die ander die leemte in my lewe moet vul, die solo-liefde wat eintlik gaan oor myself en nie die ander nie. Daar is ook die dwingende "liefde" van jaloerse mense. Daar is liefde-in-debiet: Jy skuld my omdat ek soveel vir jou doen. Dit alles is valse "liefde" wat nie God se liefde weerspieël nie.

God sou die verganklike, vernietigende, liefdelose mensheid aan onsself kon oorlaat. Maar God doen dit nie. So lief het God die wêreld dat God deel word van die skepping en die mensheid. Liefde word in verhouding ervaar, in die verhouding tussen God en mense en in die verhoudings tussen mense onder mekaar. God se liefde wys ons hoe liefde die ander raaksien en aanraak. Liefde word herken aan die stille krag wat dit het om skoon te was en gesond te maak. Egte liefde word herken aan die vrugte wat dit dra. Die doel van ons lewe is om God se liefde te weerspieël.

Waar daar liefde is. en deernis,

waar daar liefde is, daar is God die Heer.

(Gesang 526)

Prof Yolanda Dreyer

Universiteit van Pretoria