Kind van vrede, kind van God

 

Matteus 5: 9

 

Die Britse komediant Monty Python hoor verkeerdelik Blessed are the cheesemakers in plaas van Blessed are the peacemakers. Soos met Monty Python, word geseënd is die vredemakers dikwels verkeerd gehoor en misverstaan. Daarvan getuig die wêreld en selfs die kerk.

Vrede maak is ’n alledaagse begrip in Afrikaans. Kinders moet vrede maak as daar onenigheid was. Met vrede maak, probeer ons konflik uit die weg ruim. Soms moet jy stilbly om die vrede te bewaar. Die Nederlandse vertaling se woord is vredestigters. Dit klink minder soos ’n alledaagse begrip en meer soos ’n spesifieke taak. Vir Matteus gaan dit oor meer as net vrede maak. Dit gaan oor vrede tot stand bring, vrede skep. Dit vra doelgerigte optrede.

Wat vrede stig beteken, kom in die tweede deel van die vers na vore: ...want hulle sal kinders van God genoem word. ’n Tipies Hebreeuse manier van sê is: seun van... Barnabas word seun van troos genoem. Hy is die man wat troos. ’n Seun van vrede is ’n man wat vrede stig. As die seun van vrede die seun van God genoem word, beteken dit dat hy maak soos God. Hy doen God se werk. Ons vertaling het die manlike vorm wegvertaal om almal in te sluit: kinders van vrede sal kinders van God genoem word. Wie vrede stig, doen God se werk.

Om ter wille van die vrede onreg te ignoreer, is nie God se werk nie. Dit is lafhartigheid. Om ter wille van jou eie vrede nie betrokke te raak by ander se nood nie, is nie God se werk nie. Dit is selfsug. Om ter wille van die vrede te sê wat mense wil hoor in plaas van wat reg is, is nie God se werk nie. Dit is ’n gebrek aan integriteit. Wie aktief goed doen en opbou, doen God se werk, stig vrede. Geseënd is die vredestigters omdat hulle wat die wêreld ’n beter plek maak, God se werk doen. Hulle is God se kinders wat die waardes van God se huis uitdra.

Laat, Heer, u vrede deur my vloei... (Gesang 284)

Prof Yolanda Dreyer

Universiteit van Pretoria