Wie is waarlik geseënd?

 

Matteus 5: 1-10

 

Ons is geneig om mense as "gelukkig" of "geseënd" te beskou wanneer hulle baie goed het, of baie dinge kan doen, of wanneer hulle beroemd is, wanneer mense mooi dinge van hulle sê.

In Jesus se tyd was die maatstaf vir "geseënd" wees: Is jy rein of nie? Lewe jy volgens die Joodse reinheidswette? Was jy jou vleis se skottelgoed apart van jou melk-skottelgoed? Vermy jy bloed, lyke en onrein mense soos siekes en sondaars? Dan was jy rein en geseënd!

Jesus draai nou hierdie siening op sy kop. Hy noem mense "geseënd" wat eintlik "onseënbaar" was in daardie tyd: Mense wat beskou is as vuil en onrein. Mense wat nie eens in die tempel mag ingaan en offers aan God bring nie. Mense wat net Een het wat aan hul kant is en van wie hulle afhanklik is, en wat weet hulle is afhanklik van God.

Dit is baie belangrik dat ons nie van die lys saligsprekinge nuwe gebooie maak nie. Mense is nie salig omdat hulle arm is, treur of honger ly nie. Die saligsprekinge sê vir ons: Vir wie is daar plek by God? Wie is dus die werklik geseëndes? Diegene in die Koninkryk van God. Dié wat die uitnodiging aanneem om by Jesus te leer hoe om in God se koninkryk te lewe – nou al.

Dink bietjie wie jy beskou as "onseënbaar" in ons samelewing. Juis hulle kan hoor: Salig is dié wat...

Ds Gys Els

Seestergemeente Brackenhurst