Die werklike bedoeling van die wet

 

Matteus 5: 17-20

 

Jesus se optrede moes nogal baie van die mense van sy tyd geskok het! ’n Respektabele, opregte gelowige Jood van sy tyd het nie op die sabbat gewerk of ver geloop nie; het sy hande op ’n spesiale manier gewas voor ete; het net sy offer by die tempel gekoop nadat hy sy onrein Romeinse geld vir rein Joodse eenhede omgeruil het; het gesorg dat daar met pasga geen suurdeeg in haar huis is nie; het nie aan bloed of iemand wat bloei of dood is geraak nie; en het net saam met ander rein mense rein kos geëet. Dit alles het hulle gedoen omdat hulle geglo het God sê: Wees rein, want Ek is rein.

In hierdie situasie kom Jesus en Hy pluk koringare en eet dit (werk op die sabbat). Hy en sy dissipels was nie hul hande op ’n voorgeskrewe manier voor ete nie. Hy woon partytjies by saam met mense wat nie naastenby voldoen aan die wetlike vereistes vir reinheid nie. Hy vra vir ’n Samaritaanse vrou (’n onrein vrou) water, terwyl "ware Jode" nie eens hul skottelgoed met ’n Samaritaan sou deel nie. Hy raak aan en omhels straatkinders, praat met straatvroue, en genees melaatses, blindes en mense met allerhande siektes wat hulle onrein maak. Geen wonder nie dat die vromes van sy tyd Jesus beskuldig het dat Hy besig is om die wet en die profete ongeldig te maak.

Presies nie! Jesus kom juis om die oorspronklike bedoeling van die wet te bevestig: Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Wat hierdie volle betekenis is, het Jesus met die Liefdesgebod verduidelik. Die wet is niks anders nie as die betuiging van liefde teenoor God en ander.

Hoe leef jy die wet uit?

Ds Gys Els

Seestergemeente Brackenhurst