Wat maak jy met jou woede?

 

Matteus 5: 21-26

 

Sê nou jy kry die taak om ’n gemeenskap te leer om Jesus se dissipels te wees, waar sal jy begin? Jesus weet dat dit nie help om net op gedrag te fokus nie. Jy moet by die hart van sake uitkom. Daarom begin Hy by woede. Hy wys ons dat woede een van die grondoorsake van moeilikheid in die lewe is. Woede is eintlik moord. Agter en onder moord lê eintlik woede en minagting.

Waar kom ons woede vandaan? Mense is tog nie sonder rede woedend nie? Dit is daarom belangrik om onsself af te vra: Wat lê agter my woede? Wat veroorsaak dit? Woede is dikwels ’n rookskerm vir iets anders. Woede word gebore uit frustrasie: Jy bereik nie jou doelwitte nie, mense tree nie op soos jy verwag nie, jy voel minderwaardig, iemand beledig jou, jy voel afgeskeep in ’n verhouding, iemand laat jou in die steek asof jy dit verdien.

Ons emosies is nie logies nie en ons woede ook nie. Hoef almal op te tree soos ons verwag? Hoef ’n mens al jou doelwitte te bereik om gelukkig te wees? Is jy werklik minderwaardig omdat jy nie aan jou eie of ander se verwagtinge voldoen nie? Kon gesprek eerder as ’n woedeuitbarsting nie die beste oplossing gewees het nie?

Dalk moet ons vra hoe God oor ons woede sou oordeel. Is die oorsprong van ons woede nie dalk selfgesentreerdheid, ons wense, ons doelwitte, ons eer nie? Vra jouself dus af: Wie se koninkryk is vir my die belangrikste? My eie of God s’n?

Woede vernietig verhoudings en is in daardie sin ’n moordenaar. Dissipels van Jesus pleeg nie moord nie. Ek nooi jou en daag jou uit – namens Jesus: Moenie moord pleeg nie. Pas verhoudings op deur goed op te tree teenoor almal.

Ds Gys Els

Seestergemeente Brackenhurst