Begeerte en egskeiding

 

Matteus 5: 27-32

 

Die bergrede word ook die Grondwet van die Koninkryk genoem. Dit is hoe burgers van God se ryk lewe. Om dit verder te verduidelik, verbind Jesus in die teksgedeelte die twee gebooie oor egbreuk en begeerte met mekaar.

Die Jode het die bedoeling van Moses se wet om aan God se liefde hande en voete te gee omseil, deur te bepaal dat ’n skeibrief en ’n driemalige verklaring van Ek skei jou genoeg is om van ’n vrou ontslae te raak – selfs net as sy jou kos verbrand!

Jesus vat die saak van egbreuk terug na wat in die hart aangaan: As jy na ’n vrou of man kyk met die doel om te begeer – met ander woorde, wanneer die "kyk" in diens is van begeerte – al het jy nog nie ’n skeibrief gegee nie, dan is God se gebod van liefde klaar oortree. Dan het jy nie die basiese waardes van liefde en respek van God se ryk in jou lewe waar gemaak nie.

My ouma het dikwels gesê: Jy kan nie ’n kraai keer om op jou kop te mis nie, maar jy kan waaragtig verhoed dat hy daar nes maak! Ek dink Jesus sou gesê het dat dit omtrent is wat Hy met hierdie woorde bedoel.

Ds Gys Els

Seestergemeente Brackenhurst