God se onbegryplike handelinge

 

Prediker 3: 1-11

 

Die verandering van seisoene herinner ons daaraan dat daar beweging is en dat niks net dieselfde bly nie. Net so gaan ons lewens deur ’n reeks fases van geboorte tot dood. Die lewe is ’n dinamiese gebeure met voortdurende verandering. Tog is daar basiese momente wat vir alle mense geld. Hierna verwys die Prediker met baie voorbeelde.

Daar is ’n tyd vir alles: om gebore te word en om te sterwe. Tussen hierdie twee pole speel al ons tipies menslike ervarings en beslissings af. Hieraan ontkom niemand. Die voorbeelde wat hy noem, herinner ons daaraan dat daar ’n tyd is wanneer ’n mens sekere positiewe dinge kan ervaar, maar dat die tyd kom om daarvan afskeid te neem. Punt is: Ons leef in die dimensie van tyd en vul ons tyd met bepaalde handelinge, maar ons kan die ewige God en sy handelinge nie begryp nie. Kousaliteit begrens nie God se handelinge nie.

Die Prediker sê dat God selfs aan ons ’n besef gee van die onbepaalde tyd. Daarmee word bedoel dat mense tydsverloop kan begryp. Anders as die vrugbaarheidsgodsdienste met hul sikliese of seisoenale tydsbegrip, het Israel tyd as liniêre verloop beskou. Nogtans kan hulle nie God se handelinge deurgrond nie.

Die teologie van die dag het egter anders geleer: Wie reg doen, sal deur God beloon word, en wie onreg doen, sal gestraf word. Met hierdie vergeldingsleer (kousaliteit) kon die Prediker hom nie versoen nie en hy verkondig dat mense God se optrede nie kan begryp nie en ook nie kan beheer nie. Daarom sy refrein: Alles kom tot niks, dit is ’n gejaag na wind. In die lig daarvan roep hy mense op om die beste te maak van elke geleentheid, omdat ons nie die afloop van ons handelinge kan bepaal nie.

Nog meer onbegryplik is dit dat God dit met sondaars waag en Homself blootstel aan ons onbetroubaarheid. Nogtans tree God in Christus nader en breek heilsaam in ons tyd in. Vir gelowiges word Christus die draaipunt van die tyd en tegelyk die einde van tyd. In Hom vind ons lewens vervulling.

Ds Marius Bacon

Warmbad