Wat lê in ’n droom opgesluit?

 

Daniël 2: 25-49

 

Drome kan ons laat lag van plesier of selfs bitterlik laat huil van hartseer, sonder dat ons daaroor enige beheer het. Dan is daar natuurlik nagmerries wat ons met sweet of met ’n kreet laat wakker skrik en die ervaring so werklik laat voel dat ’n mens te bang is om weer te gaan slaap.

Nebukadnesar se droom was ’n nagmerrie. Hy was vreeslik ontsteld en wou baie graag weet of dit iets was waaroor hy hom sou moes bekommer. As ’n mens vra wat alles in ’n droom opgesluit lê, dan moet ’n mens sê: Alles of niks. ’n Droom kan gewoon die manier wees waarop jou onderbewussyn uiting gee aan die vrese wat jy het, soos wanneer jy droom dat motors jou doodry, of dat jy van ’n hoë krans afval, of dat jy jou eksamens druip.

Nebukadnesar se droom was nie maar net ’n gewone nagmerrie nie. Dit was die openbaring van God oor wat vir die magtige Babiloniese ryk voorlê. Die blik wat Nebukadnesar in die toekoms kon kry, is dat sy magtige koninkryk uiteindelik soos al die ander maar net op baie swak voete van klei en yster staan. Die God aan wie hy so gretiglik erkenning gegee het (2: 47) maar tog wel weer vergeet het, sal ’n koninkryk oprig wat onvernietigbaar sal wees.

Wanneer jy bekommerd oor die toekoms nadink, dink ook aan Nebukadnesar se droom van die beeld met kleivoete, en erken dat dit wat mense tot stand bring, hoe magtig en indrukwekkend ook al, van verbygaande aard is en daarom nie ons vertroue of vrees werd is nie. Laat die Nuwe-Testamentiese verkondiging van die koninkryk van God eerder ons fokus wees. Dan sal ons met hoop leef en met ’n vrede en blydskap wat nie van hierdie wêreld is nie. Dit is God se droom vir ons, en dit is nie ’n nagmerrie of pypdroom nie, maar ’n daaglikse werklikheid wat ons gelowig moet aangryp.

Ds Marius Bacon

Warmbad