God se wysheid

 

1 Korintiërs 1: 18-31

 

Almal ken iemand wat voorgee om so slim te wees dat jy hom of haar niks kan leer nie. Wanneer jy iets interessant ontdek, het hy dit lankal geweet. Wanneer jy hom met raad probeer bystaan, weet hy veel beter! So was dit ook met die Jode en Grieke: Die verkondiging van Christus was vir hulle onsin en aanstootlik. Hulle het "van beter" geweet! Mense kan God en sy handeling in Christus nie rasioneel verklaar nie.

Mense se beterweterigheid laat ons dikwels voel asof ons God se saak in hierdie wêreld moet verdedig. Dit is sinloos. Ons kan slegs die evangelie aanbied as die singewing van ons lewens en dit elke dag voorleef. Ons moet ook nie die aanstoot wat die evangelie gee met redenasies probeer versag nie. Dat God in Christus mens geword en ons in die regte verhouding met Homself gestel het, klink steeds rasioneel onsinnig. Slegs deur geloof word Christus die singewende, die wysheid en krag van God. Dit kan menslike wysheid, geleerdheid, invloed en aansien nie blywend verleen nie. Ook nie besittings en aardse sekuriteite nie. Hierdie dinge is nie ons tyd, energie of vertroue werd nie. Dit bied nie voldoende singewing soos die evangelie nie.

Die singewing van die evangelie beteken dat ons lewens die regte betekenis gevind het in die Christusgebeure. Dit is soos ’n sambreel wat oor ons lewens span en betekenis gee aan ons handelinge en redenasies. Dit bepaal ons identiteit en menswees. Dit verduidelik aan ons die betekenis van lewe en dood, ons plek en rol en hoe om reg op te tree. Singewing bring ’n einde aan die soeke na betekenis. Dit beteken vrede en tevredenheid. Geluk in die ware sin van die woord, maar tog nooit afgehandel nie. Ons moet dit elke dag opnuut weer gelowig aangryp en leef!

Is die evangelie vir jou singewend?

Ds Marius Bacon

Warmbad