By God is geen duisternis nie

 

Openbaring 21: 22-25

 

Lig is lewe. Sonder lig kan daar nie lewe wees nie. Daarom vertel die eerste skeppingsverhaal dat God heel eerste lig geskep het. Donkerte maak lewe ingewikkeld. As ons nie kan sien nie, word dit ingewikkeld om die heel basiese dinge gedoen te kry. Daarom is die momentele donkerte wat beurtkrag bring so frustrerend. Vroeg al het mense, sedert die vuurgeheim ontdek is, donker verdryf met lig. In die Allerheiligste deel van die tempel was daar ’n goue kandelaar met drie arms weerskante van die hoofarm met ’n totaal van sewe lampies (Eks 25). Hierdie lamp was die simbool van die lig van God se teenwoordigheid en daarom van hoop. Donker, die teenpool, simboliseer onheil, wanhoop en onsekerheid.

Die Openbaring aan Johannes is ’n apokaliptiese geskrif wat met simboliese taal en visioene vertel van God se toekoms vir die mensdom. Openbaring is geskryf om gelowiges wat swaar gely het onder vervolging en begin moed verloor het, aan te spoor om te volhard. Die laaste visioen bied die volkome aanbreek van die verlossing aan as die hoogtepunt en word versinnebeeld met die visioen van die nuwe Jerusalem.

Die ligbron wat immer skyn, is Christus, die Lam. Ander ligbronne word oorbodig. Daar kom ’n einde aan donkerte en nag. Die simboliek is duidelik: Danksy Christus is daar geen rede tot wanhoop en onsekerheid nie en word onheil nie gevrees nie. Hierdie visioen wil vervolgde gelowiges aanspoor om te volhard in geloof in Christus. Hy is die enigste hoop vir die wêreld.

Al word ons nie vervolg vir ons geloof nie, ken ons die donker van lyding, verlies en teleurstelling, en ken ons oomblikke van wanhoop en vertwyfeling. Ons ken die onsekerheid van die lewe en van die toekoms. Die evangelie roep ons terug na die Lig, na hoop, na lewe. Hierdie Lig skyn deur dood, verlies, lyding en mislukking heen en verdryf die donker van wanhoop en onheil. Hierdie Lig moet deur ons optrede in die donker wêreld ingekaats word om hoop vir die hooploses te bied.

Ds Marius Bacon

Warmbad