Gelei deur die Here

 

Rigters 6: 17-23

 

Die Here gaan nie in op Gideon se beswaar nie. Wat vra jy nog, Gideon? Besef jy dan nie dat dit die Here is wat jou roep nie? In die roeping self lê die sekerheid van jou behoud. En Gideon kry ’n taak, sy opdrag is om die benoudheid, die lafhartigheid te laat vaar, dapper te wees en so die Midianiete te verslaan. Maar die belofte van die Here om by hom te wees, gaan vooraf. Ek sal met jou wees; Ek sal dit ook doen, jou dapper maak.

Gideon antwoord daarop: As U so vriendelik wil wees, doen tog vir my ’n wonder dat ek seker kan wees dit is U, Here, wat met my praat! So vra Gideon en dit is ’n waagstuk om dit so te doen, want mense sou kon sê dat hy die Here se arm probeer draai: ...doen tog vir my ’n wonder... ’n Mens kan so iets net vra as jy uit die staanspoor glo in die Here se leiding en bereid is om jou vir die toekoms daaraan te onderwerp. En waar die Here so ’n geloof teëkom, is dit vir Hom ’n vreugde om daarop in te gaan. Dit kan Gideon weet, maar hy moet ook besef dat hy homself daarmee verbind aan wat die Here se leiding ook al vir hom inhou. Om God te sien, hou die dood in vir daardie mens, behalwe as die geroepene sy roeping aanvaar. Nou bly daar geen ander lewe vir Gideon oor nie, hy staan nou onder die Here se leiding.

Die sin van ons lewe is dus volgens die Bybel nie ’n redelikheid, wat in ons lewe self skuil nie. Ons lewe ontvang van buite af sin, deurdat ons as voorbeelde van die ontferming van God gestel word.

Psalm 31: 2

Dr Piet Boshoff

Emeritus