Die Here is ’n eenling

 

Rigters 6: 25-32

 

God beveel Gideon om die familieheiligdom, ’n Baälaltaar, af te breek. Baäl, afgebeeld met ’n weerligstraal in die hand, aankondiger van die winterreëns, was die manlike personifikasie van die natuurkrag. ’n Houtpaal langsaan verteenwoordig die vroulike natuurkrag. Gesamentlik: bron van natuurkragte, noodsaaklik vir gewasse en veeteelt, en daarmee welstand. Die skending van die heiligdom lei daarom tot ontsteltenis en verontwaardiging. Gideon moet met sy lewe boet. Hulle versoek berekend dat hy uitgelewer word om Joas die pynlike plig te spaar om self teen sy seun op te tree. Om weerwraak te vermy, gaan haal hulle hom nie self uit nie.

Gideon kry die opdrag omdat Israel se geloofsbelydenis lui: Hoor, Israel, die Here onse God is ’n enige Here (Deut 6: 4, 1933-vertaling). Daarmee sê hulle dat die Here ’n eenling is, dit wil sê, iemand sonder familie, een wat nie ingepas kan word in die godefamilie van Kanaän nie. Hulle huldig ’n oortuiging wat andersoortig is as die oortuigings van ander volke. Hul belydenis is ’n uitdrukking vir die andersheid van die Here wat ook hul eie andersheid tot gevolg het.

Die Kanaäniet soek by Baäl sekere gunste, by ’n volgende god weer ander. Israel vind in sy een God alles wat die heidene hoop om by hul verskeidenheid van gode te vind. Israel sal erken dat hul godsdiens, vanuit die mens beskou, een van baie menslike godsdienste is; tegelyk stel hulle egter daarmee dat alles wat menslike godsdiens ooit wettig gehoop en verlang het, in die God van Israel verenig is. Die een God is tegelyk die totale God.

Wat met die waarheid saamhang, word net deur ’n lewende toe-eiening werklik ’n oortuiging. Dit vra op sy beurt van dié van wie die invloed uitgaan eerbied, aanmoediging, geduld. Fisieke dwang – ook sosiale en morele dwang – gaan nie saam met geloofsoortuiging nie. Waarskynlik is dit wat Joas in gedagte het wanneer hy vra: Wil julle vir Baäl red? Oortuiging hier is eerder ’n innerlike gegrepenheid wat buite menslike invloed om of dwarsdeur menslike invloed na die Here toe teruggevoer word.

Psalm 115: 7

Dr Piet Boshoff

Emeritus