Ook ek kan maar roep en kla

 

Psalm 142

 

In nood roep ek die Here aan en smekend kom ek voor Hom staan; ek noem my nood vir Hom en kla as ek om sy genade vra, sing ons in Psalm 142: 1. Hierdie klaaglied was blykbaar die sterwensgebed van Franciskus van Assisi. Die psalmdigter stort sy hart uit in gebed: Ek roep, ek pleit, ek smeek, ek stort my klag uit... Sy groot vrees is die vyand en vervolging. Hy is uitgeput, hy voel vasgevang en van mense verlate.

Die gevoel klink vir ons bekend. Van mens verlate, alles draai teen ons en niks wil uitwerk nie. As ’n mens boonop siek is of seer het en sukkel om te oorleef, vlieg alle redelikheid by die deur uit. Wat nou en waar is God? As ons maar eerlik en opreg in die oor van God ons lot kon bekla. Is dit nie wat Hy eintlik van ons wil hoor nie? Want kla by die Here is immers ’n teken van ons afhanklikheid van Hom en van ons vertroue op Hom. Die psalmdigter bly biddend vertrou op die Here. Sy troos is nie dat die Here hom vrywaar van probleme nie, maar dat die Here hom help in sy nood. Daardie hulp beteken dat hy kan uithou en geestelik kan oorwin. Die Here verander nie die situasie as sodanig nie, maar wel die bidder se gesindheid. Hy verander ’n klaaglied in ’n loflied.

Wat beteken dit vir die gelowige wat swaarkry en dalk ook ly? Die wete dat die Here ons enigste hoop is en bly. Die lewe – ons lewe – is in sy hand. Hy ís en bly ons enigste toevlug. Sy versorging en liefde bereik ’n hoogtepunt wanneer Jesus Christus vir ons aan die kruis sterf. Dit is waar ons genade en liefde in oorvloed kry. Onthou Jesus se Godverlatenheid daar in die tuin van Getsemane. Nou sal God ons nooit verlaat nie, al dink ons soms so wanneer die seer en nood ons omvou en onderkry.

Laat ons lewens hier op aarde, ons lewenswyse en gesindheid van hoe ons dinge hanteer wat met ons gebeur, ’n loflied in God se oor wees. Laat ons lewenswyse ’n getuienis wees van die Lewende God wat genadig is, wat raak hoor wanneer sy kinders roep en kla, maar wat ook hoor wanneer hulle lofliedere leef tot sy eer. Waarlik, die Here is my skuilplek ook in hierdie lewe en hierna...

Ds Kathleen Smith

Kaapstad