Wie is dit wat menseharte verander?

 

1 Konings 17: 8-24

 

Elia se naam weerklink oral in die Bybel. Ons lees in Lukas 4: 25-26 dat Jesus na die gebeure in Sarfat verwys. Uit die veiligheid van die Kritspruit waar Elia geskuil het, bevind hy hom nou in die hartland van die Baälverering. Hier ontmoet hy ’n weduwee wie se kosvoorraad heeltemal uitgeput is. Onthou, dit is ’n tyd van droogte. Maar in Sarfat beleef Elia opnuut dat God getrou is – ja, ook met lewensmiddele. Hier beleef hy hoe God in menseharte en -denke werk en die weduwee van Sarfat se denke verander. U God word dan ook haar God na die opwekking van haar seun uit die dood. Later gaan Elia met die Baälprofete ontdek hoe God daar op Karmelberg ook hul gode ontmasker en mense anders laat dink.

God loop ’n pad met sy kinders deur die lewe. En hul lewe bly ’n voorbereidingsreis hier op aarde. Die probleem is net dat ons so verstrengel raak in wat met ons gebeur. So kan siekte of finansiële swaarkry ons lewens regeer en ons gedagtes oorheers. As ons maar net kan raaksien dat alles wat met ons gebeur, iewers op iets uitloop. Die grootste wonderwerk beleef ons alreeds: die wonder dat God ons ken en dat ons daarop kan antwoord. Alles draai om hierdie verhouding tussen God en ons.

Ons is egter so vatbaar vir negatiewe belewenisse. As ons maar net kan ontdek dat ons sekuriteite nie in die dade wat ons verrig lê nie, maar in die voortdurende verhouding wat ons met God het. Dit is God se empatie, sy liefde en geduld wat ons elke dag dra, soveel te meer deur elke krisis. Elia en ander wat instrumente is van die grootheid van God, is feilbare mense soos ek en jy. Ook deur ons lewens wat ons hier op aarde leef, word God se liefde sigbaar.

Ds Kathleen Smith

Kaapstad