Laat ons Hom loof…

 

Psalm 111

 

Die mens is ’n selfgesentreerde wese. Psalm 111 praat nie oor menslike behoeftes nie. Dit laat val die fokus op die Here. Die digter loof die Here. Hy wil dit in die samekoms, in die erediens doen. Waarvoor loof hy die Here?

In die eerste verse loof hy die grootheid, die majesteit van die Here. God se grootheid kan gesien word in die werke van die Here. Sy werke is groter as wat selfs die moderne wetenskap kan beskryf. Dit is oneindig groot. Ons kan ook ’n bietjie stil word daarvoor en daaroor, en dan kan ons Hom loof.

Die digter loof God vir sy genade en liefde. God skenk lewensruimte aan sy kinders. Hy skenk die lewe aan ons. Die feit dat ons vandag leef, is mos al klaar ’n teken van die liefde en genade van die Here. As dit nie vir sy liefde was nie, sou ons nie hier gewees het nie, sou ons niks gehad het nie. Prys Hom wat aan jou die lewe gee.

Die digter prys die Here wat getrou en regverdig is. Hy sien dit in God se voorskrifte. Ons hoef nie te wonder hoe ons moet lewe nie. Hy sê duidelik hoe Hy wil hê dat ons moet leef. Ons weet dat Jesus die voorskrif in die groot gebod saamgevat het. Ons weet hoe ons moet leef, met liefde.

Die psalmis loof die Here omdat Hy die Verlosser is wat vryheid vir sy volk bewerk het en sy verbond vir altyd ingestel het. In die verbond sê die Here: Ek is julle God en julle is my volk. Ons loof die Here, want Jesus het gekom en gesterf om ons vry te maak. Nou kan ons leef as vrygekooptes. Kan ons die Here genoeg daarvoor dank? Nee, ons kan Hom nooit genoeg loof en dank nie, maar laat ons Hom met oorgawe loof in die erediens en met ons lewens. Loof die Here!

Ds Kathleen Smith

Kaapstad