Labirint vir die lewe

 

Psalm 88

 

Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie tevergeefs wees nie, hoor my geroep.

Na die aanroep en met die deurlees van hierdie psalm sal u verstaan waarom baie mense dit beskou as een van die swaarmoedigstes in die psalmbundel. Oënskynlik lyk dit glad nie asof die psalmdigter enige hoop of vooruitsigte het nie. Sy swaarkry kry hom onder. Hy is bedruk. Die hele psalm is ’n noodkreet van iemand wat homself in ’n doolhof bevind.

Ja, ons weet nie wat die draaipunt of uitkoms vir hom was nie. Wat ons wel besef, is dat hy iemand was wat beslis voorheen in sy lewe tog beleef het dat God hom gehelp het. Hoekom anders sou hy dan weer na God gaan met al sy nood – dit waarvan ons in Psalm 88 lees? Ons lees dit nie in soveel woorde nie, maar hy moes glo dat God hom weer sal help. Hoekom anders bid hy weer?

Miskien identifiseer u met hierdie digter se noodroepe en sy seer, miskien is u ook mismoedig en wanhopig. Al voel ons ook hoe moedeloos en swaarmoedig, ons kan weet die Here is daar. Ons kan nog hoop, omdat Hy altyd help. Miskien nie soos ons wil nie, maar Hy is daar. Ons kan met Hom praat, dag of nag. Enige plek. Ons kan met vrymoedigheid na Hom roep. Daar is selfs in die donkerste nood hoop. Al is ons lewenslied so swaarmoedig soos Psalm 88, kan ons bly hoop, en na die Here gaan. Hy het ons eintlik klaar gehelp. Onthou dat God vir ons alles gegee het in Jesus Christus. Ja, meer as wat ons ooit kon dink om te vra.

Ds Kathleen Smith

Kaapstad