Leef deur die liefde soos Jesus

 

1 Johannes 4: 7-21

 

Môre is die laaste Sondag van die Kerkjaar. Ons kyk terug op ’n jaar met baie onbeantwoorde vrae. Net so sal die nuwe jaar ook baie vrae aan ons stel. Die belangrike vraag in u en my geloofslewe is die woorde in 1 Johannes 4: 17(b): Lewe u en ek reeds in hierdie wêreld deur die liefde net soos Jesus?

Net by die stel van die vraag kom daar al ’n koue rilling langs ’n mens se ruggraat af! Jesus, die verhewe Seun van God, en ons, nietige aardse mense; Jesus die Lig, ons wat in die duisternis leef; die grootsheid van Jesus teenoor ons nietige bestaan in hierdie wêreld. Ons kan ons sodoende in sak en as bevind en nie kans sien vir die nuwe jaar nie! Die Bybel wil u en my leer om die evangelie van Christus rég en régtig te verstaan: Jesus bly nie die Verhewene nie, Hy word Immanuel, God met ons. Jesus bly nie die Lig by God die Vader nie, Hy word die Lig vir die wêreld. Die grootsheid van Jesus maak Hom nie ontoereikend nie, Hy laat Hom juis deur mense ken wat Hom soekend vind.

Dít is die evangelie: God se liefde gaan nie bo-oor ons of by ons verby nie! God nader ons in sy liefde, gryp ons aan en verlos ons. Daarom word 1 Johannes 4: 17 die gelowige se lewenswyse: …want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.

Die liefde van God word werklikheid deur die dienswerk van Jesus Christus. Dit skep by ons ’n waardigheid as kinders van God. Ons word vervul met ’n vreugde wat ons hele lewe kenmerk. Laat u en ek elkeen dien soos Jesus Christus ons gedien het. Laat ons elkeen leef as gesante van Christus. Laat ons elkeen leef met die vreugde dat ons nie meer slawe is van die sonde nie, maar vrygemaak is om God te dien.

Gesang 286

Ds Leon Geel

Grimbeekpark