Wees sterk!

 

Daniël 10: 1-21

 

Teenspoed bring reusevrae in ons gemoed. Miskien bid u self nou al lank dat die Here uitkoms moet gee, en het u al begin twyfel of God omgee; wonder u of Hy dalk van u vergeet het. Vir iemand wat by God beskerming soek, is dit bitter om te dink: Die Here antwoord nie my gebede nie, want my probleem is seker vir Hom te klein. Moontlik bestaan Hy nie en mors ek my tyd met godsdiens. Daar is baie mense wie se geloof deur swaarkry en teenspoed geknou en selfs vernietig is.

Maar is dit die regte afleiding om te maak, naamlik dat God nie vir my omgee nie? Is teenspoed in die lewe ’n teken van God se onguns of straf?

Hoofstuk 10 vorm die inleiding tot Daniël se laaste profesie. Dit vertel van Daniël wat drie weke lank getreur het deur te vas en te bid dat die Here die volk wat in ballingskap was, moet laat teruggaan huis toe. Dan verskyn ’n engel aan hom om vir hom ’n blik te gee op wat in die onsigbare wêreld aan die gang is. Die engel verseker hom: ...van die eerste oomblik af... is jou gebede verhoor. Daar is ’n rede waarom dinge nie dadelik gebeur soos hy vra nie. Nou word Daniël dinge meegedeel wat mense normaalweg nie weet nie. Op ’n onsigbare vlak is daar ’n epiese stryd aan die gang tussen goed en kwaad. Die Here se stryders moet geweldige struikelblokke oorkom sodat alles gunstig is vir Daniël se gebede om ’n werklikheid te word.

So lyk die stryd:

Omvang: Die stryd is kosmies – dit woed deur die ganse heelal.•

Deelnemers: Engele/prinse veg teen onsigbare teenstanders.•

Vyand: Magte in die lug.•

Duur: Die stryd word nie gemeet in dae en jare nie.•

Doel: Struikelblokke wat keer dat die volk kan terugkeer, word uit die weg • geruim.

 

Uitkoms: God hoor gebed.•

Gevolgtrekking: God versuim nie.•

As hy dit verstaan, kom die oproep: Moenie bang wees nie, jy vir wie God liefhet! Dit sal goed gaan met jou. Wees sterk! Wees sterk! Geagte leser, die Here is getrou. Wees jy dan sterk.

Dr Piet van Staden

Stellenbosch/Worcester