Om oop te sluit

 

Matteus 16: 13-20

 

Dinge wat ons oor en oor doen, kan later amper outomaties gebeur en so betekenis verloor. Daarom is dit nodig om af en toe te verpoos en na te dink oor die geestelike dinge en jou toewyding. Wat beteken die roeping van God in jou lewe? In die gedeelte wat ons gelees het, gaan dit presies om hierdie saak.

Israel het ’n messias verwag wat gestalte sou gee aan die ideale van die volk, en hul eertydse glorie as volk sou herstel. Dit was ’n geloofsaak, maar as deel van hul nasionalistiese strewe. Toe kom Jesus. Hy lei geen gewelddadige verset nie. Hy begin ’n innerlike hervorming, ’n beweging van geestelike toewyding in geloof aan God. Hy het maar ’n paar getroue volgelinge. Hulle reis deur die land en Jesus leer en preek vir die mense. Hy leer oor sagmoedigheid, oor die geweldige genade van God vir die sondaar; oor vergewing en nuwe geboorte; oor vreugde voor die aangesig van die Here te midde van die ergste swaar. Hy leer oor die edelheid van selfprysgawe en opoffering vir ander, en wys dit met sy voorbeeld.

By hierdie geleentheid is Jesus en die dissipels by Sesarea-Filippi – in ’n sin op neutrale gebied. Hier vra Hy hulle uit oor wat die mense oor Hom dink. Hulle antwoord: Party sê U is Johannes die Doper of Elia of een van die profete. Beslis ’n religieuse figuur.

Maar julle – wie sê julle is Ek? Petrus praat namens almal: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit is die oomblik van insig. Dit is geloof. Dit is intens persoonlik, want dit lê nie in die dogma of tradisie nie, maar in die verhouding met God.

Hiervandaan gaan hulle die wêreld in, met die drie sleutels: begrip, keuse en handeling. Afhangend van wat jy doen, kan jy daarmee die hemel vir ander oop- of toesluit. Kom ons gaan uit en sluit oop.

Dr Piet van Staden

Stellenbosch/Worcester