Hy kom as Wonderbare Raadsman en Magtige God

 

Jesaja 9: 5-6

 

Jesaja gee vier name en daarmee saam vier redes hoekom ons opgewonde kan wees oor die Messias. Oor die volgende twee dae sal ons kyk na vier voorbeelde van wie ons gaan red, op wie ons kan wag en in wie se hande ons verlede, hede en toekoms is. Hierdie is vier name van die lig wat ons duisternis gaan wegvat.

Wonderbare Raadsman. Ons kan hierdie twee woorde eintlik ook as twee losstaande begrippe sien. Wonderbaar, en Raadsman. Hy is die Een by wie jy kan gaan sit en eerlik kan wees oor alles wat met jou gebeur en waaroor jy bekommerd, kwaad en hartseer is. Dit beteken vir ons dat Hy die tipe raadgewer is wie se raad wonderbaarlik is, beter as enige persoon, enige berader, enige iemand anders. So wonderbaar is Hy. So goed is sy raad en planne dat dit altyd sal slaag. Met ons ook. In ons ook. Deur ons ook.

Magtige God. Hierdie Seun wat kom, is die magtige God. Hy is in die Vader en die Vader is in Hom. Hierdie Seun kom met al die mag van die Here na ons toe om ons te kom red. Hy sal deel wees van die Here wat meer is as een persoon... Iemand wat op verskillende maniere na ons toe kan kom. Wat as verteenwoordiger van God aarde toe kom sodat sy grootheid beleef en ervaar en geopenbaar kan word. Deur Jesus, sy Seun. Aan ons, sy kinders.

Hoe baie keer word die Here net so groot soos ons eie gedagtes oor Hom. Wanneer ons egter weer lees wat sy Name is, waarvoor Hy staan, kan ons persepsies nogal uitgedaag en selfs verander word.

Gebed

Here, U is alles wat ons nodig het. U gee vir ons meer as wat ons verdien. Wees asseblief die Raadsman en Magtige God van my lewe. Amen.

Ds Leanie Oberholzer

Pretoria-Oos