Hy kom as Kind en word ons Ewige Vader en Vredevors

 

Jesaja 9: 5-6

 

Ewige Vader. Dit wat Jesus vir ons bring, sluit onder andere ook in ’n Vader wat sorg en voorsien vir sy kinders. Soos ’n vader wat sorg vir sy kinders, so sorg die Here vir dié wat hom dien. Watter vader sal vir sy kind ’n klip gee as hy of sy vra vir brood? Groter trooswoorde is daar nie. Wat nog meer is, daar is geen einde, geen vervaldatum aan hierdie sorg nie.

Vredevors. Die vrede wat Jesus het om te gee, die vrede waarvan ons lees in die Bybel, is soveel ryker en meer as wat ons ooit kan dink. Jesus bring vir ons ’n vertroostende lig wat nie uitgedoof kan word nie, dit word nie minder nie en dit skyn nie flouer nie. Dit hou aan vir ewig, dit sorg vir ons vir altyd. Daarin kan ons die grootste bron van vrede kry.

Die woord vrede het vir die Israeliete soveel betekenis gedra dat die Hebreeuse woord shalom ’n groet geword het. Om vrede te hê, gaan egter oor meer as net die afwesigheid van onmin en oorlog. Dit gaan oor ’n lewe waar dit goed gaan omdat dit ’n lewe is wat parallel loop met ’n verhouding met God.

Alhoewel ons, soos die Israeliete, soms moeg en afgemat kan voel, kan ons soos Jesaja op die berg gaan klim en deur ons verhouding met God dit regkry om deur die donker na die lig op die horison te kyk. Deur geloof kan ons soos Jesaja soveel vrede hê in die hede dat dit moontlik is om die lig wat die Messias bring te ervaar en vrede daarin te hê. Bring ’n paar oomblikke van stilte deur saam met die Here.

Ds Leanie Oberholzer

Pretoria-Oos