Hy kom! Juig daaroor

 

Lukas 2: 13-14

 

Die Lig wat gekom het, kom om ons verwagtinge te oortref met sy meesterplan. Die Lig wat gekom het met sy planne om die volk te verlos en te red op meer maniere as wat ons ooit self sou kon droom, het gekom omdat Hy welbehae in ons het, omdat Hy liefde vir ons het, omdat Hy ’n plan met ons het. Hy het gekom om vir ons ’n God te wees, ’n Vader, Raadsman, Redder, ’n bron van vrede...

Vir slegs ’n paar weke in die jaar gebeur daar iets uniek in kerke regoor die wêreld. Daar gebeur iets met ons wat nie andersins deur die jaar gebeur nie.Ons sing Kersliedere. Wanneer die eerste note van die bekende liedere die kerkgebou vir die eerste keer vul, gebeur daar telkens iets in my. Daarom is dit vir my glad nie vreemd nie dat die engele hul gevoelens in sang laat hoor het die oomblik toe daar begin vertel word van Jesus se koms. Dit is vir my geen verrassing nie dat hulle spontaan begin sing het en dat ons vandag nog daardie woorde die wêreld deur laat hoor.

Hierdie geskenk en fees wat vir ons elkeen gereed staan, moet ons help om te juig en te sing. Dit moet die hele Advent niks anders nie as ’n fees laat word, want die Redder is gebore. Die Lig het gekom, so hoe sal ons anders kan optree as met jubelsang en lofliedere en harte vol blydskap en vreugde? Kersfees het die potensiaal om ons inderwaarheid tot hierdie punt te bring, meer as enige ander tyd in die jaar, om met harte vol vreugde die Here se lof te besing.

Van Kersfees word baie dinge gemaak wat dit nie is nie, maar die engele wys vir ons, verkondig aan ons wat ons veronderstel is om te doen. In eenvoudige taal, wat selfs die skaapwagters verstaan, maak die engele hul harte oop en sing: Ere aan God...

Gebed

Here, op ons eie manier, in ons eie taal: Dankie. Ons loof u Naam. Amen.

Ds Leanie Oberholzer

Pretoria-Oos