Ons is deel van die lig

 

Lukas 1: 35-38

 

In hierdie gedeelte hoor ons hoe die engel die nuus aan Maria oordra dat sy deel gaan hê aan die grootste verandering van die wêreld. Maria hoor hier hoe sy gekies is vir een van die grootste take ooit. Daar moes baie vrae deur haar gedagtes gemaal het. Hoe is dit moontlik, wat sal Josef daarvan sê? Hulle is dan nog net verloof? Wat gaan die mense sê? Ten spyte van al die vrae en onsekerheid is sy die een wat gekies is om Jesus se ma te wees. Dit was nie haar keuse nie, maar hoe sy daarop gereageer het, was wel.

Sy reageer op ’n keuse wat reeds deur God gemaak is en kies om in gehoorsaamheid en met bereidwilligheid aan God se plan deel te neem. Sy kies om deel te hê aan die groter prentjie. Sy hoor dat God haar wil gebruik, en hoe God haar gaan gebruik. Dan sê sy die woorde van ’n egte dissipel: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos wat U gesê het.

Maria reageer positief op God se genade. Sy is bereid om ’n diensmeisie te wees. Sy is bereidwillig en sy gee haarself oor aan God se wil vir haar lewe. Ons moet geen oomblik dink dit sou Maria nie ’n prys kos nie. Sy moes besef hoe radikaal dit haar posisie in die samelewing en haar verhouding met Josef sou verander. Tog besluit sy om God te gehoorsaam.

Is ons bereid om deel te neem aan God se wil met die wêreld? Is ons bereid om sy lig te wees? Deur sy manier van leef te sien en te hoor en te ken? En dit dan self ook te wees? Weet net, dit mag ons dalk ook ’n prys kos...

Gebed

Here, al wat ons kan vra, in dankbaarheid hiervoor, is dat U ons harte en gedagtes sal rig op die dinge wat U reeds gedoen het en op dit wat U belowe het om nog te doen, sodat ons vreugde en vrede kan vind in U en u beloftes. Leef in ons en help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van u Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons optredes vir U goed en reg sal wees – nou en vir ewig. Wanneer ons vandag rondom ons soek na tekens van u koms, open ons oë dat ons u teenwoordigheid kan sien. Amen.

Ds Leanie Oberholzer

Pretoria-Oos