Wat God toekom…

 

Markus 12: 41-44

 

Die Joodse godsdiensleiers wou Jesus doodmaak. Hulle vrees sy aansien by die mense. Op die tempelplein vra hulle met wie se gesag Jesus opgetree het met die tempelreiniging (Mark 11: 27-28). Hy antwoord met ’n teenvraag wat aandui dat Hy Hom volledig by Johannes die Doper skaar. Hulle probeer sy vraag só antwoord dat die gevreesde skare kalm bly. Die vraag na Jesus se gesag word eers in die volgende Skrifgedeelte beantwoord, waar Jesus as geliefde seun van die eienaar van die wingerd geïdentifiseer word. Die godsdiensleiers fokus op hul aanslag op Jesus, maar Jesus plaas hierdie episode in die ware perspektief van hul komplot: Soos die seun van die eienaar, sal Hy ook doodgemaak word.

Dan volg nog ’n strikvraag oor belasting. Weer moet Jesus antwoord: Is dit reg om belasting aan die keiser te betaal of nie? Jesus verstom almal met nog ’n briljante antwoord: Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. Die keiser se afbeelding op die muntstuk wys dit behoort aan die keiser, en die mens, na God se beeld geskep, behoort aan God. Mense is dus gehoorsaamheid aan God verskuldig.

Jesus troef nog twee rondtes vraagstelling op meesterlike wyse. In ons Skrifgedeelte hou Jesus die mense dop wat hul gawes na God bring. Rykes gee baie, die arm weduwee net ’n paar sent. Tog sê Jesus dat haar gawe al die ander oortref – want in haar gebrek het sy alles gegee wat sy gehad het, alles waarvan sy moes leef. Hierdie arm weduwee het Jesus se antwoord op die vraag na die betaal van belasting so duidelik geïllustreer: Sy het alles vir God gegee, aan God betaal wat Hom toekom – alles! Haar hele lewe. Jesus self het ook alles kom gee – sy lewe vir sondaars se skuld. Mag ons God soos hierdie weduwee vereer – met ons hele lewe.

Gesang 504: 3-5

Dr Estelle Dannhauser

Springs/Zesfontein