Rig jul oë op die Here

 

Jesaja 40: 12-31

 

Vir die mense wat in ballingskap sit, maar ook vir ons wat somtyds hoop verloor, sê die profeet Jesaja: Julle wat sê God is nie almagtig nie, Hy gee nie meer om vir ons nie, ons is sonder hoop... Wag, laat ek julle ’n ding vertel. Julle dink miskien julle is uitgelewer aan die natuur, maar jul God, die God van jul voorvaders, het die natuur aanmekaar geweef.

Hy sê aan die ballinge en aan ons: Julle dink miskien julle is klein en uitgelewer aan kragte groter as julself. Magtige nasies omsingel julle. Weet egter, jul God het die nasies daar geplaas. Vir Hom is hulle is soos ・n stoffie op ʼn skaal.

Net so is dit met die afgodsdienaars en hul beelde. Dit is niks voor die Here nie. Dit is verganklik. En so ook met die sterre wat die magtige nasies aanbid. Op die oog af lyk hulle magtig, maar God het elkeen van hulle gemaak.

Jesaja sê vir ons: Moenie hoop verloor nie. Moenie jou blind staar teen al die ellende van die wêreld nie. Fokus op die Here en besef dat dit wat jou daagliks bedreig, niks is in die oë van die Here nie. Hy is immers die Skepper van die hemel en die aarde. Hy is die Almagtige.

Die Here, ons Here, wat sy hand na elkeen van ons uitsteek in Jesus Christus se koms na die aarde, is nie net almagtig nie. Nee, Hy is ook barmhartig. Hy is nie ’n magtige, veraf God nie. Nee. Hy is God-met-ons. Hy is God-tussen-ons wat Hom bemoei met die ellende en die pyn van sy kinders. Hierdie God raak nooit moeg of afgemat nie en sy insig en kennis het geen perke nie. God, ons God, die Almagtige, gee aan vermoeides krag. Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

Wanneer dit dan vir ons voel asof alles net te veel word, wanneer dit voel of die ellende van die wêreld, die siekte, depressie, selfmoord en oorloë en ongeloof ons hoop van ons steel, moet ons net onthou: Die Here, ons Here, is almagtig. En Hy hou al sy kinders met al hul hartseer in sy hand.

Ds Petrus Dreyer

Barberton