’n Betekenisvolle lewe

 

Prediker 9: 1-10

 

Die Prediker is ’n man wat na die wêreld van sy tyd kyk en probeer om dit wat sin en waarde daarin het, raak te sien. Maar wanneer die Prediker na die wêreld kyk, stuit hy teen verskeie probleme.

Die basis van sy probleem is dat hy God beleef as ’n ver verwyderde God wat deur geen mens geken of verstaan kan word nie, en tot wie die mens nie toegang het nie. God is vir hom die Almagtige en die Soewereine aan wie die mens se lot uitgelewer is. Die feit dat God almagtig en soewerein is, is vir hom nie ’n troos nie, want as hy na die wêreld rondom hom kyk, lyk dit vir hom asof God die lotgevalle van die mens bepaal sonder om die mens se geloof of sy dade in ag te neem. In sy alledaagse bestaan sien hy dat God toelaat dat dieselfde lot alle mense tref. Die dood is almal se voorland.

In die lig van dié gevolgtrekkings vra die Prediker dan of daar nog sin in die lewe is, en hy weeg die lewe en die dood teen mekaar op. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die lewe relatief beter as die dood is, want solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. In hierdie hopelose situasie en sinlose wêreldorde sê die Prediker dat ’n mens nou maar die beste van ’n slegte saak moet maak en die lewe hier en nou moet geniet.

Die vraag is of ons die wêreld ook soos die Prediker beleef. As ons rondom ons kyk, sal ons sekerlik ook opreg gelowige mense sien wat hartseer en pyn ervaar. ’n Mens blaai net een keer deur die koerant, of skakel die nuus aan, dan sien jy hoe goed dit oënskynlik gaan met mense wat ander tot nadeel is. Ons kan egter tot ’n heeltemal ander gevolgtrekking as die Prediker kom – want God is nie meer vir ons ver en ontoeganklik nie. In sy Seun, Jesus Christus, het God naby aan ons gekom! Die afstand tussen God en die mens het God oorbrug deur sy Seun as Middelaar na ons wêreld te stuur. Deur Jesus word daar sin en betekenis tot ons lewens gevoeg.

Ds Petrus Dreyer

Barberton