Is ons aan die noodlot uitgelewer?

 

Openbaring 5: 1-14

 

Ons vergeet dit soms, maar God het ’n heilsplan vir hierdie wêreld. Nie net vir die wêreld nie, maar ook vir elkeen van ons. Somtyds voel dit vir ons of ons aan die noodlot uitgelewer is. Tog moet ons glo dat ons deel uitmaak van God se raadsplan vir die wêreld. Dit is ’n geloofswaarheid waaraan ons soms twyfel. Dit is ’n geloofswaarheid waaraan nie net ek en jy twyfel nie, maar ook die eerste gelowiges vir wie Openbaring geskryf is. Die mense het om hulle gekyk en net gevaar en die moontlikheid van vervolging gesien. En dan het die mense gewonder of God werklik ’n plan vir die wêreld en vir elkeen van hulle het.

Daarom word Openbaring 5 geskryf – om die eerste hoorders en ons te verseker dat God ’n plan het. Hierdie plan van God word in die teksgedeelte uitgebeeld as die boekrol wat in God se regterhand is. Die boekrol is simbolies van God se plan. Sy strategie, sy wil vir die wêreld. Dit is simbolies van sy plan van redding. Dit is egter ook simbolies van sy plan vir die oordeel wat oor die wêreld gevel sal word.

So word die eerste hoorders van die teksgedeelte en ook ons vertroos met die wete dat ons nie maar net meegesleur word deur die rivier van die lewe nie. Dit lyk miskien soms of ons net van een situasie na die volgende val, of ons geheel en al uitgelewer is aan kans, omstandighede en die lotgeval. Dit lyk miskien vir ons of ons uitgelewer is aan kragte wat groter is as onsself. Kragte soos oorlog, siekte, geweld en misdaad, die politiek en selfs die verloop van tyd. Tog sê die teksgedeelte vir ons: Al lyk dit op die oog af of daar nie ’n plan is nie, wéét dat daar ’n boekrol in God se regterhand is. Daar is ’n plan, ’n strategie, ’n padkaart.

In die Adventstyd moet ons besef dat nie ek of jy die plan namens God kan uitvoer nie. Slegs God is by magte om sy plan vir die skepping te implementeer. Die wyse waarop Hy dit doen, is deur Jesus na die aarde te stuur. Jesus word gebore om die boekrol by God te neem en dit oop te maak namens elkeen van ons.

Ds Petrus Dreyer

Barberton