Die risiko’s van gebed

 

Lukas 11: 5-13

 

Ons maak van gebed dikwels iets wat dit nie is nie. Dit is nie ’n towerformule waarmee ons God se arm kan draai vir gunsies nie. Die Here is nie ons persoonlike assistent wat gretig ons doenlysie gryp om dit uit te voer vir ons plesier nie. Gebed is die voortdurende gesprek wat ’n gelowige met God mag hê.

Om sy dissipels iets van gebed te leer, vertel Jesus ’n gelykenis. Hy sê dat ’n vriend jou in die middel van die nag sal bystaan in jou nood, al is dit net omdat hy van jou ontslae wil raak omdat jy nie skaam is om aanhoudend te vra nie. Die gelykenis is eintlik ’n on-gelykenis, dit sê nie jy moet God aanhou lastig val totdat Hy na jou luister nie. Of hoe lastiger jy is, hoe meer sal God jou hoor nie. Die boodskap is eerder: As gewone (slegte) mense op die ou einde sal toegee net om van ’n lastige vriend ontslae te raak, hoeveel te meer sal jou hemelse Vader nie luister nie!

Die punt is dat jy moet aanhou bid. Dat jy moet hoop teen alle verwagting in. Dink maar aan die ongewone oorwinning teen ’n oormag by Bloedrivier, maar ook aan die voorafgaande moorde op die laers by Wenen, Bloukrans en Moordspruit. Jy moet aanhou om met God te praat in donker tye. Maar maak jou reg om antwoorde te kry wat jy nie verwag of wil hoor nie, of om dalk geen antwoord te kry nie. Hy gaan nie noodwendig wonderbaarlik jou probleme oplos nie. God antwoord bo alles deur Christus, die brood van die lewe, vir ons te gee. As jy vir vrede bid, stry Hy partymaal teen jou onvrede in jou verhoudings. Hy genees partykeer deur jou krag te gee om met jou siekte saam te leef. Hy herstel jou huwelik eers as jy en jou wederhelf die onderliggende probleme uitgestryk het.

As jy bid, is die risiko dat God jou antwoord dat jy self ’n gebedsverhoorder moet word. Vergewe my! word beantwoord met Gaan vergewe jou broer! Gee my ’n brood met Versorg jou medemens! Hoor my hulpgeroep met Gaan help jou vriend in nood! Here, haal die doring uit my skoen se antwoord is dalk Buk en doen dit self! As jy bid, moet jy bereid wees om die medisyne te neem wat Hy voorskryf.

Ds Stephen de Beer

Noordwestelike Pretoria