Jesus Christus, die Kind wat God belowe het

 

Matteus 1: 1; Matteus 27: 54

 

In die Evangelie van Matteus begin die verhaal oor Jesus Christus met ’n geslagsregister. Dit is nie om dowe neute dat Matteus dit so doen nie. ’n Geslagsregister wil vir mense aantoon waar iemand vandaan kom – wie se kind jy is en wie jou voorgeslagte is. So word Jesus hier reg aan die begin van die Matteus-evangelie en daarom ook aan die begin van die Nuwe Testament die Seun van Dawid en die seun van Abraham genoem. Jesus is ’n Kind van Israel, ’n Kind van God se volk van wie ons in die Ou Testament lees. Jesus se koms na hierdie wêreld het ’n voorgeskiedenis en binne hierdie voorgeskiedenis moet ons sy geboorte en sy lewe verstaan.

Eeue vantevore het God aan Dawid belowe dat een uit sy nageslag koning sal word en dat God aan Hom ’n bestendige koningskap sal gee wat vir altyd sal vasstaan. Aan die begin van die volk Israel se geskiedenis, daar in die tyd van die aartsvader Abraham, het God aan Abraham belowe dat Hy Abraham tot ’n groot volk sal maak, en in sy nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees.

Matteus glo dat God in Jesus, Seun van Abraham en Seun van Dawid, ’n Kind van Israel en Koningskind, sy belofte nagekom het. Alles wat God eens begin het en oor die lang ry van geslagte heen beloof en gedra het, vind nou sy vervulling in Jesus van Nasaret. Hy, die Seun van Dawid, die seun van Abraham, is die lank verwagte Messias, die Koningskind wat sou kom, aan wie se koningsheerskappy geen einde sou kom nie en deur wie alle mense by God kan uitkom. Hierdie Seun van Abraham en Seun van Dawid, Jesus Christus wat in Betlehem gebore is, so beskryf Matteus dit dan verder in sy Evangelie, is werklik die Seun van God wat vir die wêreld aan ’n kruis sou kom sterf om my en jou deel van God se familie te maak.

Ds Arie Kuyper

Villieria