Al is mense ontrou, God bly getrou

 

Matteus 1: 2-17

 

Om die geslagsregister van Jesus in Matteus te lees, is seker vir baie van ons maar vervelig. Jy hoor maar net ’n klomp name van mense, hoe hulle mekaar oor eeue heen opgevolg het. Baie keer is dit vir ons net ’n klomp onbekende name wat niksseggend is. Miskien is dit die rede hoekom ons dikwels hierdie stamboom oorslaan.

Tog is hierdie geslagsregister van Jesus nie maar ’n gewone geslagsregister nie. Met die eerste oogopslag sien ons wel baie name van mense wat oor drie tydperke van die volk Israel se geskiedenis ingedeel word: van Abraham af tot by Dawid; van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap; en van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees hoe daar met reëlmatige eentonigheid gesê word dié een was die vader van daardie een. Tog wil die geslagsregister hier in Matteus in die eerste plek meer oor God as oor mense sê. Die Evangelie wil ons daarop wys dat deur die loop van eeue en oor geslagte van mense heen, God steeds aan die werk was en is en sal wees; deur die hoogte- en die laagtepunte van sy volk se geskiedenis. God is op pad met die mens oor al die geslagte heen om sy doel met die mens te verwesenlik.

Die boodskap oor al die eeue is: Al is mense ontrou, God bly getrou. Daarom is Matteus se geslagsregister nie ’n genealogiese geslagsregister nie, maar ’n teologiese een. Dit wil aan ons verkondig dat God mense nie loslaat nie, al is hulle vol sonde en gebreke. Ons ontmoet in hierdie geslagsregister sondaarmense soos ’n Dawid, ’n Tamar en ’n Ragab; moordenaars en owerspelers: die hele spektrum. Die blye boodskap hier is egter dat God se finale woord oor sulke sondaarmense nie een van verdoemenis en verwerping is nie, maar van genade en van opnuut begin met Jesus se geboorte. Daarom vind Jesus juis ’n plek in hierdie stamboom. Hy het immers gekom vir sondaars soos ek en jy. Ons het nog ’n nuwe kans gekry.

Ds Arie Kuyper

Villieria