Josef het Hom Jesus genoem

 

Matteus 1: 18-25

 

Josef is volgens die Evangelie van Matteus nie die biologiese pa van Jesus nie. Dis te verstane dat Josef van Maria wou skei toe hy agterkom dat sy verloofde swanger is. Josef het heel waarskynlik gemeen dat Maria ontrou aan hom was. Daarom wou hy Maria in die geheim verlaat, want hy wou haar nie in die openbaar tot skande maak nie.

Maar die engel van die Here het aan Josef verskyn en vir hom gesê: Moenie bang wees nie, want wat in Maria verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring en jy moet Hom Jesus noem. Want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Josef word geroep om die Kind wat nie syne is nie, te aanvaar en hy moet die Kind Jesus noem.

Josef was gehoorsaam aan hierdie opdrag en het gaan doen wat die engel van die Here hom beveel het: Hy neem Maria as sy vrou en hy gee aan die Kind die Naam Jesus. Die Kind mag nie in die geheim gebore word nie, want Hy is ’n Koningskind. Jesus moet grootword in die huis van Dawid, want eeue vantevore het God aan Dawid belowe dat een uit sy nageslag koning sou word.

In die Bybelse tyd het die gee van ’n naam ʼn prominente plek ingeneem in die lewe van ’n mens. Jou naam het eintlik gesê wie jy is. As jy jou naam ontvang het, is die geboorteproses eers voltooi. Dan begin ’n mens eers regtig om te lewe. Jesus se Naam beteken Verlosser. Dis nie net Jesus se Naam nie, maar dit druk sy hele wese uit. Dis sy roeping. Dit is Hy wat die volk van hul sonde sal verlos. Daarvoor is Hy gebore, daarvoor lewe Hy en daarvoor sal Hy ook sterwe. In Jesus het hemel en aarde weer by mekaar uitgekom. In Hom is God en mens verenig. Dit is net Jesus, die Verlosser, wat dit kan doen. Deur ’n volgeling van Jesus Christus die Verlosser te wees, kry jy ook deel aan hierdie verlossing wat God vir jou uit genade kom gee het. Maar dit vra van jou om Hom in alles van jou lewe te vertrou, sodat jy eendag met God se vrede in jou hart kan sterwe.

Ds Arie Kuyper

Villieria