Dieselfde gesindheid as Jesus

 

Filippense 2: 5-11

 

Ons kan so gou na die opgewondenheid van Kersfees die hele betekenis en impak wat Jesus se geboorte op ons lewe moet hê, vergeet. Dan gaan ons maar weer ons gewone daaglikse gang sonder dat ons werklik deur die Kersevangelie aangeraak en verander word. Daarom is dit goed dat ons na Paulus se uiteensetting luister as hy die betekenis van Kersfees in sy woorde verduidelik en vir ons vertel hoe Kersfees ons lewe behoort te verander.

In die brief aan die Filippense, in ’n Christuslied, sê Paulus dat dieselfde gesindheid in hulle moet wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem.

Ons word opgeroep om met nederigheid te gaan lewe, want Jesus het Homself verneder soos ’n slaaf. In ons wêreld hou mense nie daarvan om met nederigheid te gaan lewe nie. Dit blyk inderdaad die mentaliteit van ’n slaaf te wees. Dit laat ’n mens dink aan ’n slaaf se onderdanigheid en dit wek by mense assosiasies op van minderwaardigheid en om voor ander te kruip. Daarvoor sien ons nie kans nie, want dit pas nie in by ’n kultuur waarin ons geleer word om vir jou regte op te staan nie. Ons wil eerder base as slawe wees.

In Jesus kom koning en slaaf egter by mekaar uit. Jesus Christus het Homself verneder soos geen ander nie. Hy het van die hemelse troon afgekom en die gestalte van ’n slaaf aangeneem, met ’n volkome bereidheid om te dien. Hierdie selfvernedering is ’n totale oorgawe om in diens van God en naaste te staan. Hierdie oorgawe van Jesus het daarop uitgeloop dat Hy soos ’n misdadiger aan die kruis moes hang. Daarom is Hy ook tot die hoogste eer verhef. So moet ons ook wees. Jesus se vernedering is meer as net ’n voorbeeld: Sy selfoorgawe in diens van God en mens is die hart van sy verlossingswerk. Behoort ons dan nie ook met hierdie selfde gesindheid te gaan lewe nie? Want juis dan is ons ook konings, nie deur te heers nie, maar deur te dien.

Ds Arie Kuyper

Villieria