Word soos ’n kind

 

Matteus 18: 1-6

 

Mense is baie keer begaan oor watter belangrike posisies hulle in die koninkryk van God sal kan inneem. Jesus is egter eerder begaan oor hoe mense in sy koninkryk kan inkom. Jesus se boodskap aan die wêreld is dat die koninkryk van die hemel naby aan ons op aarde gekom het met sy geboorte. Ons kan nou al hier op aarde in die koninkryk van die hemel begin lewe.

Maar gou word dit duidelik hoe verkeerd mense die koninkryk van die hemel verstaan. As mense aan ’n koninkryk dink, dink hulle in die eerste plek aan die belangrikste posisies wat hulle daar kan inneem. Daarom vra die dissipels: Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?

Maar Jesus leer die mense dat die vraag waaroor dit in ons lewe moet gaan, nie behoort te wees oor die vernaamste posisie wat jy daar kan inneem nie, maar eerder hoe jy deel van God se koninkryk kan word. Om die antwoord op hierdie vraag duidelik aan mense te wys, roep Jesus toe ’n kindjie nader en laat hom tussen hulle staan. Jesus sê: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kan kom nie. Om te kan inkom in die koninkryk wat Jesus naby aan ons gebring het, moet jy soos ’n kind kan word. Grootmense moet soos kinders word. Want anders sal jy beslis nie in die koninkryk kom nie.

Dit beteken dat mense moet leer om afhanklik van God te word soos wat kinders afhanklik is van hul ouers. Dit hou daarom ook in dat ons nooit moet dink dat dit deur ons groot of sterk geloof is dat ons deel kan word van die koninkryk nie, maar dat ons sal insien dat ek en jy maar net daar ingedra is deur God, soos ’n kind wat in sy ouer se arms lê. Daarom kan ons nooit met ons geloof spog nie. Om te glo, beteken dat ek en jy sal kan insien dat ons al hoe kleiner voor God moet word, en dat ons sal besef dat Hy die belangrikste posisie in ons lewe moet inneem.

Ds Arie Kuyper

Villieria