God is liefde

 

1 Johannes 3: 1; 1 Johannes 4: 9-10

 

Die wonder van God se liefde is dat Hy dit in ’n wêreld uitstort wat nie regtig belangstelling in God het nie. Dis ’n wêreld waarin mense met mekaar stry en veg en waar mense in duisternis ronddwaal. Dit is in hierdie wêreld dat God sy liefde kom bekendmaak en sy lig kom gee. God doen dit nie omdat mense daarvoor vra of daarna soek nie, maar omdat God dit graag aan die wêreld wil skenk. Omdat Hy sy hart vir die wêreld wil oopmaak. Dis oor hierdie wonder van liefde dat die apostel Johannes praat. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. Dit alles omdat God liefde is!

Die apostel Johannes is bekend vir sy God is-uitsprake: God is liefde. God is lig. God is Gees. Met hierdie uitsprake maak Johannes sekere openbarings aangaande God se wese aan ons bekend. Hy wil vir ons sê God het Homself nou, meer as ooit vantevore, op ’n unieke manier aan die wêreld kom bekend maak. Die manier hoe God hierdie liefde sigbaar aan ons bewys het, is dat Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur Hom die lewe kan hê. God se liefde het Vlees geword; het vleis en bloed aangeneem en hande en voete gekry in die stuur van sy Seun na hierdie wêreld toe.

Nie die mens dus nie, nie ons nie, maar God het die inisiatief geneem om lief te hê. Waaragtige liefde gaan van God uit. Liefde het van een kant gekom en wel van God af. Hy was en bly die eerste in die liefde. Omdat God liefde is, het Hy ons kom wys hoe liefde lyk. Hy het sy Seun kom gee en kom wys hoe om waarlik lief te hê: Dit is om jouself te gee, eintlik op te offer vir iemand anders wat dit nie eens kom vra het of selfs gesoek het nie, nie eens verdien het nie, en om dan daardie ander een jou kind te noem.

Ds Arie Kuyper

Villieria